Prezydent podpisał ustawę dot. zaliczek na PIT, podatku dla KGHM i rehabilitacji

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą m.in. pobierania zaliczek na podatek PIT, obniżającą podatek dla KGHM oraz zapewniającą środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności – poinformowała 8 marca jego kancelaria.

Chodzi o ustawę z 14 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wprowadza ona zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Według Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z treścią uzasadnienia do nowych przepisów zaproponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Jak wskazano, w wyniku wprowadzonych zmian oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Drugim zasadniczym celem nowelizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest – podkreśliła kancelaria – uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Mechanizm ten odpowiada mechanizmowi wdrożonemu do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z kolei celem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

Według kancelarii, podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień następujący po dniu ogłoszenia. (PAP)

Małgorzata Werner-Woś, fot. KPRP

Data publikacji: 09.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również