Prezydent przyznał nagrody w trzeciej edycji „Dla Dobra Wspólnego”

Prezydent przyznał nagrody w trzeciej edycji „Dla Dobra Wspólnego"

Dziennikarz Krzysztof Stanowski, organizacja charytatywna Caritas oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, a także pośmiertnie działacz społeczny Piotr Pawłowski - to laureaci trzeciej edycji nagrody prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego".

20 listopada odbyła się finałowa gala trzeciej edycji przyznawania nagród prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Nagrody te są promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. W konkursie wyróżnione zostały trzy kategorie, które honorują szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Tegoroczni nominowani w kategorii „Człowiek-lider” to: lokalna działaczka społeczna Mirosława Widurek, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa” Marek Skaskiewicz oraz dziennikarz sportowy i inicjator akcji #DobroWraca Krzysztof Stanowski, który otrzymał zwycięską statuetkę.

Stanowski prowadzi profile na portalach społecznościowych, które wykorzystuje m.in. do celów charytatywnych. Współpracuje z fundacją „SiePomaga” oraz należącym do niej największym polskim portalem zbiórek charytatywnych o tej samej nazwie.

Zwycięzcą kategorii „Instytucja-organizacja” zostało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Organizacja ta istnieje w Polsce od ponad 100 lat. Przez cały czas swojego istnienia otacza niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych.

W tej kategorii nominowani byli także: Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego oraz Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, której założycielem jest Władysław Ornowski.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zostało założone przez Matkę Elżbietę Różę Czacką – założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a wpisane do rejestru stowarzyszeń 11 maja 1911 roku. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski.

Działalność to ponad 100 lat doświadczenia w edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących, również z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Towarzystwo prowadzi ośrodki szkolno-wychowawcze w całym kraju, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, biblioteki oraz domy pomocy społecznej. Zajmuje się również m.in. działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym), zbierając również statystyki dotyczące procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących oraz wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

W kategorii honorującej „Dzieło, przedsięwzięcie, projekt” nominowany został projekt Janusza Prusinowskiego „Wszystkie mazurki świata”, program „Pola nadziei” wsparcia ruchu hospicyjnego i program pomocowy Caritasu „Rodzina rodzinie”, który został uhonorowany statuetką.
„Rodzina rodzinie” to największy program pomocy humanitarnej w historii Polski. Polega on na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez m.in. osoby, rodziny czy wspólnoty w Polsce. Polega on na zadeklarowaniu pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej rodziny przez 6 miesięcy. Dotychczas połączył prawie 20 tys. polskich darczyńców z prawie 9 tys. rodzin w Syrii.

Tegoroczną nagrodę specjalną otrzymał pośmiertnie Piotr Pawłowski – twórca i prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, działacz społeczny, który pracował na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Prezydent wskazał podczas gali, że zmarły w październiku Piotr Pawłowski był jednym z członków kapituły nagrody. – Dziękuję jego małżonce, pani Ewie Pawłowskiej, że jest dzisiaj z nami. Pan Piotr miał niezwykle życie, jako człowiek dotknięty niepełnosprawnością zrealizował niezwykłą misję. Jest wielką postacią – powiedział prezydent. Zapowiedział, że „będzie prosił panią Ewę Pawłowską o rozważnie, czy przynajmniej jednej z nagród, czy to w kategorii człowiek, czy nagrody specjalnej, nie nadać na trwałe imienia pana Piotra właśnie po to, żeby zostawić ten widomy znak jego obecności wśród nas”.

Celem nagrody jest wzmocnienie Polski przez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich, wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego, a także zachęcanie obywateli do uczestnictwa obywatelskiego i podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Nagrody przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jednemu z trzech nominowanych kandydatów w każdej kategorii. W składzie tegorocznej kapituły znaleźli się m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, koordynator sekcji „polityka społeczna, rodzina” w Narodowej Radzie Rozwoju Marek Rymsza oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk. (PAP)

Zobacz galerię…

Dorota Stelmaszczyk, oprac. rhr/, fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP
Data publikacji: 20.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również