Profilaktyka zdrowotna Europejczyków jest niewystarczająca

…wynika ze STADA Health Report 2023, badania przeprowadzonego wśród 32 tys. respondentów z 16 europejskich krajów, w tym z Polski. – Spostrzeżenia przedstawione w raporcie powinny stanowić sygnał ostrzegawczy w zakresie poprawy profilaktyki zdrowotnej, promowania samoopieki i modernizacji systemów opieki zdrowotnej poprzez cyfryzację – mówi Peter Goldschmidt, prezes zarządu STADA.

Profilaktyka ma fundamentalne znaczenie dla dobrego samopoczucia oraz jakości życia. Pomimo tego, 85 proc. Europejczyków nie ma dostępu do odpowiedniej prewencyjnej opieki zdrowotnej. Niepokojący jest również fakt, że Europejczycy ze względu na inflację ograniczają wydatki na swoje zdrowie.

Profilaktyka: Europejczycy nie traktują jej wystarczająco poważnie
STADA Health Report 2023 wskazuje – mimo, że badania profilaktyczne mają kluczowe znaczenie dla zdrowia, Europejczycy nie traktują tej kwestii wystarczająco poważnie.

Czterech na dziesięciu Europejczyków (42 proc.) nie wykonuje żadnych badań profilaktycznych, a tylko 15 proc. stwierdziło, że uczestniczy we wszystkich istotnych wizytach. Godnym naśladowania przykładem dla pozostałych państw Europy może być Holandia (32 proc.) i Wielka Brytania (31 proc.) – tam wskazany procent osób wykonuje regularnie wszystkie niezbędne badania w zakresie profilaktyki. Z kolei Serbia i Polska (62 proc.), a także Rumunia (60 proc.) zmierzają w zupełnie przeciwnym kierunku – niemal 2/3 obywateli tych krajów nie chodzi na żadne badania kontrolne.

Co zaskakujące, nie ma w tym przypadku znaczenia wiek, gdyż frekwencja wzrasta nieznacznie tylko wśród osób od 44. roku życia. Zauważalna jest natomiast różnica, jeśli chodzi o płeć respondentów, ponieważ na badania profilaktyczne rzadziej chodzą mężczyźni (53 proc.) niż kobiety (62 proc.).

Brak świadomości i pieniędzy główną barierą
Dla większości główną barierą przed wykonywaniem regularnych badań profilaktycznych jest brak wykształcenia lub wiedzy (32 proc.). Dotyczy to nie tylko osób, które twierdzą, że nie posiadają żadnej wiedzy lub posiadają znikomą wiedzę na temat zdrowia (33 proc.), ale także tych, którzy uważają, że ich wiedza w tej kwestii jest znaczna (28 proc.).

Kolejnym dominującym powodem, dla którego jeden na czterech Europejczyków (23 proc.) nie uczęszcza na wszystkie badania kontrolne jest ich koszt. Dla Rumunii (42 proc.) i Serbii (38 proc.) to właśnie wysokie rachunki za opiekę zdrowotną są głównym czynnikiem tak niskiej frekwencji, jednak problem ten dotyczy także wielu Europejczyków, którzy borykają się z problemami finansowymi lub są po prostu oszczędni (31 proc.). Natomiast co zaskakujące, ze względu na koszty, badań nie wykonuje również 1 na 5 mieszkańców Europy (19 proc.), którzy czują się komfortowo pod względem finansowym. Kolejne 22 proc. Europejczyków uważa, że badania są zbędne, a 16 proc. twierdzi, że ciężko znaleźć na nie czas.

Trendy są niepokojące – musimy reagować
Obecnie zadowolonych ze służby zdrowia w swoim kraju jest zaledwie 61 proc. Europejczyków. To już trzeci rok z rzędu zauważalnego spadku ogólnego poziomu zadowolenia z systemów opieki zdrowotnej w Europie. Ten niepokojący trend wymaga dalszych badań, a także rozwiązania polegającego nie tylko na poprawie opieki zdrowotnej, ale również zmotywowania Europejczyków do wzięcia większej odpowiedzialności za własne zdrowie.

Napięta sytuacja związana z zaopatrzeniem w leki spowodowała, że prawie 1 na 4 (24 proc.) Europejczyków obawia się o dostęp do niezbędnych lekarstw w przyszłości. Prawie dwóch na pięciu (39 proc.) respondentów postrzega kwestię niedoborów leków jako krytyczną, w tym 18 proc. twierdzi, że trudności w dostępie do leków dotyczą ich bądź ich bliskich bezpośrednio.

Podczas, gdy znaczna część Europejczyków obawia się braku dostępności leków, wielu z nich, aby zadbać o zdrowy styl życia, decyduje się sięgnąć po suplementy diety. Ponad jedna czwarta (27 proc.) ankietowanych twierdzi, że zwiększyła spożycie witamin w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy jedna piąta (19 proc.) przyjmuje więcej leków, a 16 proc. częściej kieruje się poradami farmaceutów. Suplementy są szczególnie popularne wśród Serbów (52 proc.), natomiast porad zdrowotnych w aptece szukają najczęściej Francuzi (39 proc.).

Jedynie 2 proc. Europejczyków twierdzi, że o swoich zmartwieniach związanych ze zdrowie porozmawiałoby z farmaceutą, a 13 proc. skonsultowałoby je z lekarzem rodzinnym. Najbliższej rodzinie w kwestii zdrowia zwierza się natomiast mniej niż połowa Europejczyków.

Nasze fizyczne i psychiczne samopoczucie są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Obecnie nawet 67 proc. Europejczyków ocenia swoje zdrowie psychiczne jako „dobre” lub „bardzo dobre”, a tylko 1 na 10 jako „słabe”. Warto podkreślić, że w 2022 roku oceny były znacznie niższe, a tylko 57 proc. oceniło swój stan psychiczny jako „dobry” lub „bardzo dobry”. W porównaniu z kobietami (62 proc.), prawie 3 na 4 mężczyzn (73 proc.) opisuje swój stan psychiczny jako dobry. Z drugiej strony, tylko 56 proc. Europejczyków, którzy są oszczędni lub borykają się z problemami finansowymi, ocenia dobrze swoje zdrowie psychiczne.

Info i fot. STADA, oprac. kat/

Data publikacji: 25.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również