Program Dostępność plus zatacza coraz szersze kręgi

Program Dostępność plus zatacza coraz szersze kręgi

22 listopada do grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności dołączyły 22 nowe podmioty. W obecności wiceministra inwestycji i rozwoju Adama Hamryszczaka deklarację podpisali kolejni partnerzy. Minister Jerzy Kwieciński spotkał się z przedstawicielami organizacji, które działają już zgodnie z zasadami dostępności.

Aktualny akces ma szczególny charakter, ze względu na liczbę podmiotów, które przystąpiły do Partnerstwa. Dzięki nowym sygnatariuszom grono ambasadorów dostępności powiększyło się do ponad 100 organizacji, które deklarują solidarność w stosowaniu zasad dostępności.

– Chcemy, aby Program Dostępność Plus był realizowany w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Zapisy programu zostały przygotowane wspólnie z tymi środowiskami. To Państwo jesteście współautorami tego programu i dzięki Wam uda się nam go zrealizować – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Podpisanie deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności stanowi zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń programu Dostępność plus. Sygnatariusze dokumentu będą się kierować ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Program Dostępność plus to pierwszy w Polsce i pierwszy w Unii Europejskiej tak kompleksowy plan działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności. Celem programu jest poprawa jakości życia, podwyższenie standardów infrastruktury publicznej oraz przede wszystkim zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans w osiąganiu pozycji społecznej i samodzielnego funkcjonowania.

Minister Jerzy Kwieciński zaprezentował przykłady zrealizowanych już zadań oraz harmonogram najbliższych działań w programie. Szef resortu powiedział, że w dziedzinie architektury opracowano Poradnik dla inwestorów i projektantów, przygotowano specustawę mieszkaniową oraz rozpoczęto szkolenia dla służb architektoniczno-budowlanych. W obszarze edukacji ogłoszono pilotaż dla 50 szkół w konkursie Przestrzeń dostępnej szkoły – dodał Kwieciński.

– To tylko wybrane przykłady naszych działań. Przed nami m.in.: pilotaż dla 50 uczelni w konkursie Uczelnia dostępna, konkurs dla szkół i uczniów uDOSTĘPniacze, realizacja projektu 100 placówek służby zdrowia bez barier, czy stworzenie Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Ministerstwo inwestycji i rozwoju pracuje także nad projektem Ustawy o dostępności, który określa sposoby na zapewnienie dostępności oraz wyznacza obowiązki w tym zakresie dla poszczególnych podmiotów (organów władzy publicznej, sądów, organów kontroli, instytucji realizujące zadania publiczne, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych). Wejście w życie ustawy planowane jest w przyszłym roku.

Spotkanie dało także możliwość wymiany poglądów na temat dobrych praktyk w realizacji założeń programu Dostępność plus. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele firm, które już wcześniej przystąpiły do Partnerstwa na rzecz dostępności.

Lista nowych sygnatariuszy (PDF 389 KB)

Info -: MIiR, fot. N. Guliński / MIiR
Data publikacji: 22.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również