Powstają pilotażowe ośrodki wsparcia dla osób w kryzysach psychicznych

Powstają pilotażowe ośrodki wsparcia dla osób w kryzysach psychicznych

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz centra dla dorosłych to miejsca, gdzie osoby w kryzysie uzyskują pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia bliskich – akcentowali 21 listopada przedstawiciele resortów zdrowia oraz inwestycji.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wiceminister zdrowia Zbigniew Król odwiedzili Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.

W 2015 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego przyznało dofinansowanie na opracowanie modeli opieki środowiskowej nad osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Takich modeli powstało 14. Opracowały je między innymi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia. Programy zakładały objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną oraz przeciwdziałanie izolacji. Modele zaakceptowała Grupa Sterująca złożona z ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NFZ.

Z kolei konkurs ogłoszony w marcu 2017 r. był ukierunkowany na przetestowanie tych modeli w praktyce. Jednym z projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest projekt UKSW. Jego efektem jest powstanie środowiskowego centrum na warszawskich Bielanach.

Pilotażowe projekty prowadzone są m.in. w powiecie wielickim, koszalińskim, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Środowiskową opieką objęte są osoby dorosłe, a w Warszawie i Wieliczce – dzieci i młodzież. Obecnie podpisanych zostało 14 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 190 milionów złotych, co ma pozwolić na objęcie wsparciem ponad 15 tysięcy osób – pacjentów i ich rodzin.

– Ten projekt i to miejsce bardzo mocno wpisuje się w drugą fazę reformy opieki psychiatrycznej, którą prowadzimy jako resort zdrowia – wskazał wiceminister Król podczas konferencji w Warszawie. Król podkreślał, że przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego ma ogromne znaczenie, umożliwia przeciwdziałanie stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz, przy odpowiedniej koordynacji, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych.

– Dane pokazują, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne lub behawioralne. Podobnie jak na całym świecie, również i w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie na wczesnym etapie choroby. Inwestycja w centrum, które będzie dbać o zdrowie psychiczne najmłodszych, jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Z kolei inwestycja w zdrowie psychiczne dorosłych daje szansę na włączenie społeczne i powrót na rynek pracy – akcentował z kolei minister Kwieciński.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7; tworzenie zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy; pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna; działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów i pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

Zgodnie z doniesieniami WHO, liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie rośnie. W poradniach zdrowia psychicznego w Polsce leczy się obecnie ponad milion osób, a problemy tego rodzaju coraz częściej dotykają także dzieci. Ponad połowa wszystkich chorób o podłożu psychicznym rozpoczyna się w wieku dojrzewania. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl, fot. pixabay.com
Data publikacji: 22.11.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również