Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jest kontynuowany

Informujemy, że wydłużyliśmy terminy składania wniosków w Module III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością:

– W ramach pierwszego naboru wniosków finansowaniu podlegają koszty realizacji zadania poniesione do 30 czerwca 2023 roku. Zadanie związane jest z prowadzeniem Ośrodka Recepcyjnego dla Beneficjentów programu i osób towarzyszących na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego.
– W ramach drugiego naboru wniosków finansowaniu podlegają koszty realizacji zadania poniesione do 30 czerwca 2023 roku. Zadanie związane jest z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu na terenie każdego z 16 województw.

Więcej informacji o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Informujemy także, że realizacja programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” również w modułach I i II trwa obecnie i będzie kontynuowana w 2023 r. W planie finansowym PFRON na realizację programu w roku bieżącym i przyszłym zabezpieczone są odpowiednie środki finansowe. Nabór wniosków podmiotów uprawnionych do ich składania w Modułach I i II programu jest prowadzony w trybie ciągłym.

Dokumenty dotyczące procedur realizacji programu, które precyzują zasady realizacji w zakresie Modułu I oraz Modułu II  a także Modułu III, pozostają obowiązujące.

Serdecznie zapraszamy samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach Programu na działania planowane na rok bieżący a także na 2023 rok. Wnioski przyjmowane są w Oddziałach terenowych PFRON.

Dokumenty do pobrania
Jednolity tekst „Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – nabór pierwszy (docx 23 KB)

Jednolity tekst „Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – nabór drugi (załącznik nr 2) (docx 24 KB)

Info: PFRON

Data publikacji: 12.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również