Projekt resortu pracy wymaga doprecyzowania

Założenia do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji były 27 kwietnia br. przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów.

Nowela ta – zdaniem projektodawców – ma zapewnić większą przejrzystość obowiązujących przepisów oraz ich spójność z innymi ustawami i przyczynić się do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, które się pojawiają, ma również przyczynić się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Zaproponowane rozwiązania nie zostały przyjęte, a Rada Ministrów odesłała założenia do projektu do resortu pracy, polecając projektodawcy doprecyzowanie niektórych zapisów. Pod obrady rządu projekt ma trafić ponownie w okresie miesiąca.

(rhr)

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również