Uruchomiono Punkt Aktywności Lokalnej w Rybniku

Uruchomiono Punkt Aktywności Lokalnej w Rybniku

20 kwietnia 2010 r. w samo południe, w Rybniku przy ul. Chrobrego 16, miała miejsce niecodzienna uroczystość. Otwarty został Punkt Aktywności Lokalnej.

Działa on w ramach projektu „Przekroczyć próg” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Joanna Wilaszek – kierownik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Rybniku, Jan Kwiecień – dyrektor Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych oraz Wanda Konieczkowicz – prezes Koła PZN w Rybniku. W uroczystości udział wzięli również: Jerzy Kajzerek – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przedstawiciele Zarządu Głównego PZN , delegacje Kół PZN z Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Mikołowa, Tychów i Wodzisławia Śl. oraz beneficjenci projektu.

otwarciepal1

Na uroczystości otwarcia

otwarciepal3

Otwarcie PAL

koledzyzzaprzyjaznionychkol

Goście z zaprzyjaźnionych Kół

wladzeokregu

Władze Okręgu Śląskiego PZN

Podczas otwarcia pokreślono, że jest to pierwszy tego typu projekt, w którym po fundusze z Unii Europejskiej sięgnięto w partnerstwie pomiędzy Urzędem Miasta Rybnik a Okręgiem Śląskim Polskiego Związku Niewidomych. Jest to ewenement w skali naszego kraju. W ramach projektu, którego autorem jest Mirosław Górka z OPS Rybnik, 50 beneficjentów – członków Koła PZN w Rybniku skorzysta z następujących szkoleń: wyjazdowy kurs autoprezentacji i wizażu, orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się z białą laską, pismo Braille’a, czynności dnia codziennego i samoobsługi, obsługa komputera w oparciu o program udźwiękowiający lub powiększający, kurs samoobrony.

Wszystkie szkolenia będą miały charakter bardzo zindywidualizowany. Dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć na szkolenia przewidziano pomoc przewodnika.

PAL jest wyposażony w 4 stanowiska komputerowe (z dostępem do Internetu) w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Znajduje się tu biblioteczka, która będzie na bieżąco uzupełniana o aktualne pozycje dla osób z dysfunkcją wzroku. Będzie też można zasięgnąć porad specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik, informatyk), którzy będą dyżurowali w wyznaczonych godzinach.

Przekazano życzenia od Prezydium Zarządu Głównego PZN, w których wskazano nowoczesny sposób działania Koła w Rybniku, co powinno stanowić przykład dla wszystkich pozostałych kół terenowych Związku.
Podczas otwarcia w nowoczesnym lokalu można było docenić wkład pracy członków Koła, którzy poświęcili bardzo dużo czasu i energii na modernizację siedziby. Obecnie Zarząd Koła działa w składzie:
Wanda Konieczkowicz – prezes
Krystyna Kurzyca – wiceprezes
Stanisław Szyndrowski – sekretarz
Małgorzata Gierałtowska – skarbnik

Zaznaczyć należy, że pierwsze szkolenie autoprezentacji i wizażu już się odbyło. W kwietniu w Korbielowie wzięło w nim udział 17 osób, natomiast najbliższe tego typu szkolenia dla pozostałych beneficjentów odbędą się w maju.
Jerzy Janas
fot.: Małgorzata Gierałtowska

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również