Projekt zmian w ustawie o języku migowym ze wsparciem NIK

Projekt zmian w ustawie o języku migowym ze wsparciem NIK

W urzędach, różnych instytucjach użyteczności publicznej takich jak: ZUS, policja, urzędy skarbowe itp. – jak wykazała NIK, po przeprowadzonej kontroli w 60 takich placówkach – jest bardzo niski poziom realizacji przepisów ustawy o języku migowym.

Powstaje pytanie dlaczego, z jakiego powodu? Urzędy tłumaczą: ponieważ odsetek petentów z dysfunkcją słuchu jest bardzo niski. Kontrolerzy NIK uważają natomiast, że jest tych osób tak mało, ponieważ instytucje publiczne są niewystarczająco dostępne dla nich, szczególnie dla osób posługujących się językiem migowym. Zatem ludzie niesłyszący w dalszym ciągu są wykluczani z życia społecznego.

Dlatego NIK pozytywnie zaopiniowała projekt zmian planowanych w ustawie o języku migowym, zobowiązujących m.in. szpitale, policję, straż pożarną do korzystania z usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu języka migowego) i SK OGN (system komunikacji osób głuchoniewidomych).

Na wniosek tych osób potrzebne im dokumenty będą tłumaczone w wymienionych instytucjach na język migowy. Także jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego można będzie zobowiązać do udostępniania osobom z dysfunkcją słuchu środków umożliwiających komunikację audiowizualną, także poprzez internet.

Postulowane regulacje z pewnością wyeliminują wreszcie przysłowiową kwadraturę koła i zapobiegną dyskryminacji osób z wadą słuchu w jednostkach administracji publicznej.
Projekt ustawy przyjęła już senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Oprac. IKa

Data publikacji: 10.07.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również