Prośba o informacje nt. pomocy udzielanej osobom przyjeżdżającym z Ukrainy

Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi PFRON informuje, że rząd uruchomił mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej, przy czym wsparcie przekazywane będzie m.in. z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Zaproszenie do współpracy skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych (a więc także podmiotów ekonomii społecznej), przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Jeśli reprezentowany przez Państwa podmiot lub instytucja angażują się w pomoc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy, prosimy o zamieszczenie takiej informacji za pomocą formularza na stronie internetowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/ – dzięki takiemu zgłoszeniu proces koordynacji działań pomocowych będzie ułatwiony, a wsparcie udzielane w sposób najbardziej efektywny.

Będziemy wdzięczni za upowszechnianie powyższej informacji wśród Państwa partnerów i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Zastępca Dyrektora Departamentu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Grzegorz Falkowski

Data publikacji: 07.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również