Przyszłość zawodowa osób z niepełnosprawnościami

– Mamy świadomość potencjału, jakim dla rynku pracy są osoby z niepełnosprawnościami. Rozumiemy wagę tego, jaką niezależność daje im praca zawodowa – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w Jasionce k. Rzeszowa. Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej uczestniczyła 17 października w panelu „Trendy na rynku pracy” podczas kongresu Networkpower.

– W latach 2014-2023 z Europejskiego Funduszu Społecznego objęliśmy wsparciem blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Jak wyjaśniła sekretarz stanu, liczba ta stanowi 6 proc. wszystkich uczestników wsparcia w unijnych programach regionalnych i krajowych. W działaniach nakierowanych na aktywizację społeczno-zawodową w programach regionalnych osoby te stanowiły aż 1/3 uczestników.

– W programie Wiedza, Edukacja i Rozwój wyodrębniliśmy osobne działania skierowane na aktywizację zawodową i poprawę jakości miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami. Ze wsparcia skorzystało ponad 8 tys. osób, a w ciągu pół roku od zakończenia projektów blisko 45 proc. z nich podjęło pracę – dodała wiceminister.

W perspektywie finansowej 2021-2027 zamierza się kontynuować dofinansowanie działań na rzecz wzrostu aktywności osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

– W ramach wspierania aktywności zawodowej planowane jest między innymi wprowadzenie systemowej usługi tzw. zatrudnienia wspomaganego. Zwiększy ona szanse na uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy osobom z niepełnosprawnościami. Zakładamy, że taką usługę otrzyma 18 tysięcy osób. Na ten cel przeznaczymy 700 mln zł – podkreśliła wiceminister.

Ważnym elementem stwarzającym szanse rozwojowe dla osób z niepełnosprawnościami jest program Dostępność Plus. Na inwestycje, które zwiększają dostępność w naszym otoczeniu, przeznaczono ponad 18 mld zł.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 17.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również