Rekordowa liczba nowych terapii na liście refundacyjnej

Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. – To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie – powiedziała 14 marca minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Terapie te dotyczą m.in.: ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich.

Pacjenci zyskują dostęp do refundacji terapii:
• 7 we wskazaniach onkologicznych,
• 26 we wskazaniach nieonkologicznych,w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich.

Szczegóły w zakresie nowych terapii przedstawił wiceminister Maciej Miłkowski.

W zakresie chorób rzadkich nastąpi:
• zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma,
• rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV, dla dzieci chorych:
– na SMA do 2 roku życia,
– na mukowiscydozę do 1 roku życia.
• kompleksowe podejście do leczenia miastenii – objęcie refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu,
• objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowana
z Funduszu Medycznego.

Dla kobiet w onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacja obejmuje:
• pembrolizumab w leczeniu chorych na raka szyjki macicy,
• relugolix, estradiol  i norethisteron w leczeniu pacjentek z mięśniakami macicy,
• rozszerzenie wskazań do zastosowania olaparybu  w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

Z kolei w kardiologii nastąpi:
• rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca,
• zmiana w programie lekowym obejmująca leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi,
• rozszerzenie wskazań kardiologicznych do stosowania empagliflozyny u chorych
z niewydolnością serca.

Minister Izabela Leszczyna zaznaczyła, że wprowadzamy listę polskich leków.
– Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie lekowym pacjentów. Celem jest także zwiększenie udziału w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęta do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków – powiedziała minister zdrowia.

Przygotowano dwie listy polskich leków. Pierwsza to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju, a druga to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce.

Na pierwszej liście jest 7 polskich producentów, 84 substancje czynne i 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN. Natomiast na drugiej – 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty.

Dzięki temu zmniejszy się odpłatność za lek refundowany w aptece:
• 10 proc. – jeśli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną w kraju,
• 15 proc. – jeśli lek jest wytwarzany w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w kraju.

Info i fot. gov.pl/web/zdrowie

Data publikacji: 15.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również