Renta z kapitału, dorabianie bez limitu

Na przełomie września i października br. do Sejmu ma trafić rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakłada on zawieszenie prawa do emerytury bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu pracy u dotychczasowego pracodawcy, jeśli osoba taka nie rozwiąże stosunku pracy z takim pracodawcą. Będzie to dotyczyć także tych osób, które skorzystały z przepisów, które umożliwiły otrzymywanie emerytury bez zwolnienia z pracy po 7 stycznia 2009 r.

Projekt zakłada ponadto, że renty osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. będą liczone na podstawie zgromadzonego na koncie w ZUS kapitału emerytalnego. Ma to zapobiec sytuacji gdy renta liczona według starych zasad byłaby wyższa od emerytury. Zapis ten stanowi jednak zagrożenie dla osób, które w młodym wieku utracą zdolność do pracy, tym samym zgromadzą niski kapitał emerytalny i będą otrzymywać świadczenie na minimalnym poziomie. Resort pracy wycofał się jednak z wcześniejszej propozycji by składki takiej osoby zgromadzone w OFE kierowane były na konto ZUS, a ich kapitał emerytalny w II filarze nie zostanie uszczuplony.

Nowelizacja ustawy zakłada także zniesienie przepisów uzależniających wypłatę renty od wysokości przychodów z pracy, zatem możliwość nieograniczonego zarobkowania przez rencistów.
W projekcie zmian ustawy o emeryturach i rentach z FUS proponuje się także podwyższenie wymiaru rent rodzinnych, rezygnację z warunku udowadniania co najmniej pięcioletniego stażu ubezpieczeniowego w ostatnim dziesięcioleciu przy ustalaniu prawa do renty z FUS z tytułu niezdolności do pracy osoby całkowicie niezdolnej do pracy, która udowodniła okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiety i 35 dla mężczyzny.
Przepisy te mają wejść w życie z początkiem 2011 roku, wysokość świadczeń na wnioski złożone w tym roku będzie ustalana na podstawie dotychczasowych przepisów. ZUS może się szykować do oblężenia…

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również