Nauczyciele do nauki

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje bezpłatne kursy skierowane do nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych z całej Polski, w których uczy się przynajmniej jeden uczeń z niepełnosprawnością.

Będą one miały charakter doskonalący w zakresie sprzętu i środków dydaktycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności dla uczniów słabowidzących i niewidomych.
W ramach 40-godzinnego szkolenia – dwa weekendy po 20 godzin – na terenie Kampusu Głównego UW odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmujące następujące zagadnienia:
· charakterystyka różnych niesprawności i ich następstw istotnych dla procesu dydaktycznego,
· rola technologii asystujących w edukacji,
· źródła finansowania sprzętu asystującego,
· adaptowanie materiałów edukacyjnych do druku powiększonego oraz wersji brajlowskiej i elektronicznej do pracy w klasie z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi,
· dobór urządzeń asystujących zależnie od rodzaju niepełnosprawności ucznia.
W okresie od października 2010 do końca 2011 roku planowane jest 15 kursów, w czasie których zostanie przeszkolonych 225 nauczycieli.
Program kursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.bon.uw.edu.pl/kursy_nauczyciele.html

Organizator:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 24 058, fax: (22) 55 20 224, e-mail: projekt.bon@uw.edu.pl

J.K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również