Rozstrzygnięcie konkursu PFRON „Otwarte Drzwi”

W XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON ,,Otwarte Drzwi” wzięli udział autorzy 14 rozpraw doktorskich i 28 prac magisterskich oraz 1 projekt koła naukowego. Tematem badawczym zgłaszanych na konkurs prac jest niepełnosprawność w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a także rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym.

Komisja konkursowa działająca pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dokonała oceny prac i podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

W zakresie prac doktorskich:
W kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa:
I miejsce – nagroda w wysokości 13 000 zł – Tomasz Kasprzak za pracę pt. „Świat społeczny osób głuchoniewidomych – analiza socjologiczna” – Uniwersytet w Białymstoku.
II miejsce – nagroda w wysokości 11 000 zł – Gabriela Grochola-Karaś za pracę pt. „Przesłuchanie świadka niepełnosprawnego intelektualnie” – Uniwersytet Jagielloński.
III miejsce – nagroda w wysokości 9 000 zł – Agnieszka Czusz-Sudoł za pracę pt. „Funkcjonowanie moralne osób z niepełnosprawnością intelektualną: empiryczna weryfikacja czterokomponentowego modelu moralności Jamesa Resta” – Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wyróżnienie – Filina Sztandera-Barełkowska za pracę pt. „Opieka nad osobą pełnoletnią – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” – Uniwersytet Poznański.
W kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami:
Nagroda główna – nagroda w wysokości 13 000 zł – Anna Miśniakiewicz za pracę: „Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego” – Politechnika Wrocławska.

W zakresie prac magisterskich:
W kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa:
I miejsce – nagroda w wysokości 7 000 zł – Franciszek Ploch za pracę pt. „Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym – potrzeba reformy, postulaty rozwiązań alternatywnych” – Uniwersytet Warszawski.
II miejsce – nagroda w wysokości 5 000 zł – Iwona Michalczuk za pracę pt. „Wdzięczność jako pozytywny element procesu zdrowienia osób chorych na schizofrenię” – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
III miejsce – nagroda w wysokości 4 000 zł – Tomasz Krawczyk za pracę pt. „Rodzina pochodzenia a rozwój tożsamości (dwu)kulturowej u słyszących dzieci głuchych rodziców (CODA)” – Uniwersytet Jagielloński.

W kategorii rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym:
Nagroda główna – nagroda w wysokości 7 000 zł – Patryk Chołuj za pracę pt. „Model wirtualny windy schodowej dla osób z niepełnosprawnością motoryczną” – Politechnika Śląska.

W kategorii rehabilitacja medyczna:
I miejsce – nagroda w wysokości 7 000 zł – Oskar Formella za pracę pt. „Wpływ treningu wibracyjnego na stabilność posturalną osób z Uogólnioną Hipermobilnością Stawową” – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

W kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami:
I miejsce – nagroda w wysokości 7 000 zł – Katarzyna Ziemiańska za pracę pt. „Architektura przemijania. Projekt ośrodka opieki paliatywnej w Świeradowie Zdrój” – Politechnika Poznańska.
II miejsce – nagroda w wysokości 5 000 zł – Magdalena Marczyńska za pracę pt. „Architektura w terapii zaburzeń psychicznych – Ośrodek Wsparcia Zdrowia Psychicznego” – Politechnika Śląska.
III miejsce – nagroda w wysokości 4 000 zł – Aleksandra Werner za pracę pt. „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach” – Uniwersytet Szczeciński.
Wyróżnienie – Zuzanna Hamara za pracę pt. „Projekt koncepcyjny Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego w Milanówku dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością wzroku” – Politechnika Śląska.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają ponadto zaproszenie do publikacji artykułów naukowych na łamach kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” kn.pfron.org.pl, którego wydawcą jest PFRON.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy!

Info: PFRON

Data publikacji: 19.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również