Rozświetlmy Razem Świat na Zielono na Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego – 6 października 2022 r.

6 października obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego #WorldCerebralPalsyDay, #GoGreen4CP. Święto zostało zapoczątkowane w 2012 roku przez Cerebral Palsy Alliance, australijską organizację non profit i United Cerebral Palsy, organizację z siedzibą w USA. Obecnie do ruchu należy ponad 450 organizacji rozsianych po 75 krajach świata. Misją obchodów tego dnia jest zapewnienie, aby 17 milionów osób żyjących z porażeniem mózgowym na całym świecie […] miało takie same prawa, dostęp i możliwości jak wszyscy inni w naszym społeczeństwie (WCPD, 2020).

MPD jest jedną z najczęstszych fizycznych niepełnosprawności dotykających najsłabszych spośród nas – dzieci. Jest stanem trwającym całe życie, który waha się od łagodnego do ciężkiego. Jedno na czworo dzieci z MPD nie może mówić; co trzecie nie może chodzić; co drugie ma niepełnosprawność umysłową lub intelektualną; a co czwarte żyje z padaczką (Novak I, 2012).

Niektóre dzieci urodzone z porażeniem mózgowym mogą zachować niezależność, a niektóre będą potrzebować pomocy w samoopiece. Osoby z MPD dotknięte są w różny sposób, ale wszystkie chcą tego samego zrozumienia i akceptacji, oraz traktowania ich jak każdą inną osobę, mimo odmiennych przeszkód, które mają do pokonania.

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego jest okazją do świętowania i podniesienia świadomości społecznej na temat MPD. Tego dnia Cerebral Palsy Alliance i United Cerebral Palsy zachęcają do:
– oświetlania punktów orientacyjnych i budynków oraz / lub ubierania się na zielono, aby okazać wsparcie i solidarność z osobami żyjącymi z porażeniem mózgowym;
– korzystania z mediów społecznościowych, aby wysyłając i udostępniając zdjęcie i/lub film punktu orientacyjnego świecącego na zielono, rozpowszechniać informacje na temat MPD;
– szerzenia świadomości w mediach społecznościowych na temat wyzwań związanych z walką o prawa osób z porażeniem mózgowym i życiem z tym stanem;
– dołączenia do wydarzenia uświadamiającego na temat MPD w szkole czy przedszkolu; rozmowa o porażeniu mózgowym w klasie lub na apelu może być niezapomnianym i bezcennym przeżyciem dla każdego.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą z porażeniem mózgowym, czy przyjacielem, członkiem rodziny lub współpracownikiem, możesz się w coś zaangażować! Ważne, abyś używał swojego głosu i uczestniczył w wydarzeniu w taki sposób, który według Ciebie działa najlepiej.

W Światowym Dniu Porażenia Mózgowego życzę nadziei, miłości i wiary. Ponieważ Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle (RwS, 2022).

Agnieszka Sikora-Balicka, Mama Lilii z MPD

Bibliografia
Novak I, Hines M,Goldsmith S, Barclay R. (2012). Clinical Prognostic Messages from a Systematic Review on Cerebral Palsy, Pediatrics, 130:5
Netografia
Rośnij w Siłę. (2022). Siła, Nadzieja, Miłość – Lothar Zenetti. Pozyskano z : https//rosnijwsile.pl
World Cerebral Palsy Day. (2020). Millions of Reasons Campaign. Pozyskano z: https://worldcpday.org

Data publikacji: 19.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również