Rozwija się psychiatria środowiskowa

10 kwietnia podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego omówiono temat przyszłości psychiatrii środowiskowej w Polsce – wdrażania pilotażu centrów zdrowia psychicznego i planów jego zmiany w rozwiązania systemowe.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny mówił z optymizmem o przyszłości psychiatrii środowiskowej. – Pilotaż centrów zdrowia psychicznego się sprawdził. Sądzimy, że od 1 lipca będą działały w całej Polsce – mówił.

Przypomniał także, że obecnie mniej więcej połowa populacji kraju jest objęta tym sposobem prowadzenia opieki psychiatrycznej. Podkreślił, że pilotaż się sprawdził. – To, co za sobą niesie, jest zarówno nowoczesne, jak i sprawdzające się w polskich realiach – dodał.

Zaznaczył, że założeniem resortu jest, aby pilotaż mógł przekształcić się w „normalne rozporządzenia koszykowe, normalne konkursy (…), żeby był to docelowy sposób opieki nad pacjentami psychiatrycznymi czy z zaburzeniami psychicznymi”. Wiceminister przekazał też, że w drugim półroczu br. zostanie przeprowadzona ocena skutków trwającego pilotażu. – W przyszłym roku przystąpimy do konkursów i do tego, aby móc objąć tym sposobem opieki cały kraj – powiedział.

Dodał, że „ewaluacja będzie się odbywać razem ze świadczeniami”. – To nie będzie tak, że przerwiemy pilotaż i wrócimy do starych rozwiązań. Sądzimy, że zakończymy to do końca roku, co pozwoli nam na przeprowadzenie całego procesu kontraktowania, całego procesu ogłoszenia konkursów i wyłonienia świadczeniodawców – do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. Także sądzimy, że od 1 lipca CZP będą działały w całej Polsce – przekazał Konieczny.

Eksperci zwrócili uwagę m.in. na rolę asystenta zdrowienia, czyli osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego, ukończyły specjalistyczne szkolenie i stanowią pomost między pacjentem i jego rodziną a personelem medycznym. Pytania dotyczyły m.in. nadzoru nad asystentami, kryteriów, jakie będą musieli spełnić (poza doświadczeniem kryzysu psychicznego) oraz sposobu regulowania ich dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów.

Podkomisja rozpatrzyła też informację ministra cyfryzacji na temat funkcjonowania infolinii dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym – 116 123 – obsługiwanej w ramach projektu „116sos.pl”.

Katarzyna Skowyra, kierownik tego projektu w NASK – Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym, podsumowując funkcjonowanie projektu w 2023 r., poinformowała o ponad 116 tys. połączeń przychodzących, ponad 14 tys. godzin przeprowadzonych rozmów i średnim czasie jednej rozmowy wynoszącym prawie 18 minut. Ponadto o 4 tys. przeprowadzonych interakcji na czacie, który jest nową formą kontaktu.

Podkreśliła, że wszystkie formy kontaktu są obsługiwane przez konsultantów – psychologów, psychoterapeutów Niebieskiej Linii – anonimowo, bezpłatnie, całodobowo.

Skowyra zwróciła też uwagę na zgłoszone interwencje kryzysowe w poradni telefonicznej. – Dla porównania, w 2023 r. w styczniu, lutym, marcu tych interwencji było 25. W tym roku jest ich już 81. – Widzimy, że ten trend jest wzrostowy – zauważyła, dodając, że takich interwencji przybywa też na czacie.

Przekazała również, że w 2021 r. na projekt przyznano pierwszą dotację roczną w kwocie ponad 4 mln zł; w 2022 r. drugą dotację – ponad 9 mln zł. – Aktualnie jesteśmy na etapie rozmów z ministrem cyfryzacji odnośnie trzeciej dotacji. Budżet jest planowany na mniej więcej 9 mln zł –  poinformowała ekspertka.

Reprezentująca resort cyfryzacji Magdalena Malinowska-Wójcicka zapewniła, że program będzie kontynuowany w tym roku, a dotacja jest w trakcie przyznawania. – Jesteśmy zadowoleni z tego, co się udało osiągnąć, myślimy o przyszłości tego programu i widzimy, że jest to po prostu bardzo rozwojowe – stwierdziła.

Oprac. em/, fot. spzoz.wroc.pl

Data publikacji: 10.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również