Rusza program „Sprawny staż” Fundacji Integralia

Należąca do Grupy ERGO Hestia Fundacja Integralia rozpoczęła program płatnych praktyk „Sprawny staż” skierowany do młodych osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu studenci i absolwenci będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce. Do inicjatywy Fundacji Integralia dołączyły duże i uznane organizacje – między innymi Bayer oraz Siemens Healthineers.

Program „Sprawny staż” ma umożliwić studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami zdobycie doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie, które w przyszłości ułatwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy. Na staż dostaną się kandydaci, którzy prześlą aplikację na wybraną ofertę i przejdą proces rekrutacji. Uczestnicy programu będą zdobywać doświadczenie zgodnie z osobistymi zainteresowaniami i celami rozwojowymi, niezależnie od miejsca zamieszkania. Niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów zakwaterowania na czas odbywania stażu, część staży realizowana będzie w formie zdalnej. Fundacja Integralia zajmie się rekrutacją i pomoże firmom uczestniczącym w inicjatywie w tworzeniu i integracji zespołów różnorodnych pod kątem sprawności. Oferuje także doradztwo w zakresie przystosowania stanowiska pracy i wiedzę popartą sprawdzonymi dobrymi praktykami na każdym etapie realizacji programu.

Możliwość odbycia stażu zaoferowały czołowe przedsiębiorstwa z całej Polski. Wśród partnerów projektu znalazły się takie firmy jak Bayer oraz Siemens Healthineers. Udział weźmie również sama ERGO Hestia. Pracodawcy zainteresowani uczestniczeniem w programie wciąż mogą się zgłaszać. Mają czas do 10 kwietnia. Łącznie w ramach inicjatywy zaplanowano realizację około 30 programów stażowych.

– Likwidacja barier (na wielu poziomach – infrastrukturalnym, mentalnym, społecznym itp.) pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. Ważne, aby nie tylko szeroko komunikować o równości szans m.in. na rynku pracy, ale również wdrażać konkretne programy i dzielić się efektami podjętych działań – mówi Monika Antepowicz, dyrektorka HR w Siemens Healthineers.

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa do 15 maja 2022 r. Stażyści zostaną wyłonieni w czerwcu, a w firmach będą pracować od lipca do września. Osoby zainteresowane mogą aplikować do programu, przesyłając CV poprzez stronę www.sprawnystaz.pl. Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyli 30. roku życia. Każda firma określa własne wymagania i zakres zadań na stażu. Warunki i terminy uzgadniane są indywidualnie pomiędzy przedsiębiorstwem a stażystą. Dla najlepszych kandydatów istnieje szansa na kontynuację kariery.

– Pierwsze doświadczenia zawodowe często determinują naszą późniejszą ścieżkę kariery. Dlatego tak ważne jest, by na wczesnym etapie sprawdzić, jaki typ pracy nam odpowiada, jakie są nasze mocne i słabsze strony, jak również, w jakiej kulturze organizacyjnej będziemy czuć się dobrze wykonując codzienne obowiązki. Temu właśnie służy program Sprawny staż organizowany przez – undację Integralia – komentuje Monika Truszkowska-Bednarek, prezes Fundacji Integralia. – Bardzo zależy nam na tym, by stażysta uczył się konkretnych umiejętności w atmosferze szacunku i akceptacji, bez obaw o nierówne traktowanie czy niedostosowanie stanowiska pracy. Z tego powodu do programu zaprosiliśmy firmy, które w sposób odpowiedzialny realizują strategię Diversity & Inclusion i chcą ją rozwijać, włączając kolejne grupy pracownicze w swoje środowisko pracy – dodaje.

Fundacja Integralia należąca do ERGO Hestii jest jedyną w Polsce fundacją korporacyjną, która w kompleksowy sposób realizuje misję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Fundacja jest licencjonowaną agencją pośrednictwa pracy i nawiązała dotychczas współpracę z 384 pracodawcami na terenie całej Polski. Integralia wspiera osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez programy stażowe organizowane w ERGO Hestii. Udziela im porad podczas indywidualnych sesji z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym. Prowadzi również sesje coachingowe i poradnictwo psychologiczne. Realizuje także kompleksowe projekty współfinansowane ze środków unijnych, których skuteczność jest wyrażona wskaźnikiem zatrudnienia oscylującym w granicach 40-50 proc. Do 2021 roku Integralia objęła wsparciem 1254 osób, spośród których 425 zostało zatrudnionych.

Edukacja to misja, którą Integralia wypełnia również poprzez organizację warsztatów „Zmień Perspektywę” na temat komunikacji i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Spotkanie pomaga w przełamaniu szkodliwych stereotypów i przezwyciężeniu lęków. W ciągu czterech lat w takich warsztatach uczestniczyło 5700 osób, w tym pracownicy oraz partnerzy biznesowi ERGO Hestii. Ponadto fundacja uczestniczy w konferencjach, spotkaniach dla przedstawicieli biznesu dzieląc się najlepszymi praktykami w zakresie włączania osób z niepełnosprawnościami w struktury firmy. Od kilku lat są one prezentowane w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwukrotnie zostały również wyróżnione brązową tarczą podczas Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych.

Dziś, po 18 latach istnienia Fundacji Integralia, ERGO Hestia z ogromną satysfakcją wyróżnia się na rynku trzyprocentowym wskaźnikiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i dzieli się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem z innymi podmiotami, czyniąc rynek pracy bardziej otwartym na różnorodność.

Dodatkowe informacje o projekcie Sprawny staż dostępne są na stronie https://sprawnystaz.pl/

Info: Fundacja Integralia

Data publikacji: 28.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również