Ruszyła 9. edycja konkursu Lider Dostępności!

Konkurs „Lider Dostępności” to inicjatywa mająca na celu nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Konkurs promuje ideę projektowania uniwersalnego, które przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa, gdzie każdy może swobodnie korzystać z oferowanych rozwiązań, niezależnie od indywidualnych potrzeb.

Honorowy Patronat nad konkursem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Ewa Pawłowska pisze: „Po 8. edycjach konkursu, a dokładniej po 30 latach działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wiemy, że nie chodzi tylko o windy i podjazdy, ale przede wszystkim o otwartość na drugiego człowieka, na kompleksowe spojrzenie na potrzeby nas wszystkich.”

Jak wziąć udział?
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić przestrzeń lub obiekt poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl
Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów oraz specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, a także ekspertów zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP, przyzna nagrody w ośmiu kategoriach:
• Przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. W tej kategorii oceniane są takie miejsca, jak place, rynki, skwery, bulwary, parki, ogrody, ścieżki dydaktyczne, plaże, place zabaw, tereny rekreacyjne, tereny sportowe, przestrzenie komunikacyjne, transportowe.
• Mały obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o jednolitej funkcji i stosunkowo niedużej powierzchni, nie przekraczającej 10 000 m kw., który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak przedszkola, szkoły, przychodnie rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej, budynki służące do obsługi bankowej, handlu, gastronomii, obsługi pasażerów.
• Duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o dużej powierzchni i złożonej funkcji usługowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są takie obiekty, jak muzea, obiekty sportowe, szpitale, dworce kolejowe, lotnicze, autobusowe, uniwersytety.
• Obiekt biurowy/handlowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej, który wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W tej kategorii oceniane są punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym (np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe).
• Obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności.
• Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku zabytkowego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
• Architekt/Urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby lub firmy, której projekty odznaczają się uwzględnianiem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
• GRAND PRIX – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 18 marca 2024 roku.

Laureaci konkursu Lider Dostępności
Wśród wyróżnionych w dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu znalazły się m.in. Kampus Forest, Promenada Zdrowia w Świnoujściu, Dom Ronalda McDonalda w Warszawie, Browary Warszawskie, trasa turystyczna od Kopy do Równi pod Śnieżką, Muzeum Emigracji w Gdyni, Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Poznaniu, Teatr Baj, pracownia JEMS Architekci, Brama Poznania, Przedszkole Miejskie nr 20 im. Smoka
Felusia w Mielcu, Lotnisko Chopina czy plac miejski z targowiskiem i Ratuszem w Siechnicach.

Ogłoszenie wyników
Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, która odbędzie się pod koniec maja z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowych informacji na temat konkursu „Lider Dostępności”, udzielają:
Joanna Krok: 519 066 474. e-mail: joanna.krok@integracja.org
Katarzyna Figura: 505 602 711, e-mail: katarzyna.figura@integracja.org

Integracja jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 30 lat edukuje i zmienia świadomość, pomaga w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, a także wspiera w likwidowaniu barier architektonicznych, cyfrowych i społecznych. Jest organizatorem wielu kampanii społecznych, wydaje również magazyn „Integracja” i portal Niepelnosprawni.pl.
TUP – Towarzystwo Urbanistów Polskich – jest najstarszą polską organizacją, działającą od roku 1923, zajmującą się przestrzenią polskich miast, dbającą o ich rozwój i stojącą na straży jakości rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.

pr/

Data publikacji: 07.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również