Rząd o grupach inwalidzkich w służbach mundurowych

Rząd o grupach inwalidzkich w służbach mundurowych

Wprowadzenie dwóch kategorii niezdolności do pełnienia służby w jednostkach mundurowych - to jeden z tematów obrad rządu omawianych 2 maja.

W planie obrad rządu jest także projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Nowe przepisy wprowadzają – podobnie jak w systemie powszechnym – dwie kategorie niezdolności do pełnienia służby w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich.

Nowe rozwiązania będą dotyczyć policjantów i funkcjonariuszy: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, a także żołnierzy zawodowych.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności. Po wejściu w życie proponowanych zmian nie byłoby aktualnie istniejącej tzw. trzeciej grupy inwalidzkiej – niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Po zmianach obecni renciści w ramach trzeciej grupy inwalidzkiej zachowaliby prawa nabyte.

(PAP)

pś/ mmu/ gdyj/ mok/ gma/

Data publikacji: 03.06.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również