Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności

22 września w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się konferencja pn. ,,Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności’’, w trakcie której podsumowano realizację projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Projekt jest realizowany przez ROPS w Krakowie wspólnie z partnerami: Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn i Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”.

W konferencji uczestniczyły m.in. Agnieszka Ścigaj – minister ds. integracji społecznej oraz Marta Mordarska – radna województwa i przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM.

W jej trakcie uczestnicy projektu podzielili się swoimi historiami z udziału w pilotażu, a organizatorzy usług społecznych z całej Polski zaprezentowali różne perspektywy usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego.

– Projekt ,,Sami-Dzielni! – różne oblicza niezależności’’ stanowi odpowiedź na potrzebę integracji społecznej, poczucia sprawczości i mocy decydowania o sobie i swoim życiu przez osoby z niepełnosprawnościami. Usługi społeczne skierowane do osób z różnymi potrzebami są działaniami priorytetowymi dla nas. Cieszę się, że to właśnie w Małopolsce możemy rozmawiać o takich doświadczeniach – powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Zwieńczeniem konferencji, był występ grupy artystycznej osób testujących model z Gminy Wieprz. Spektakl opowiadał o potrzebie przyjaźni i radości z dzielenia się dobrem, których symbolem było wspólne spotkanie przy stole.

Organizatorem konferencji był ROPS w Krakowie. Wydarzenie odbyło się w ramach działania upowszechniającego projektu ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Info i fot.: Biuro Prasowe UMWM/ AKC / ROPS w Krakowie

Data publikacji: 29.09.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również