Sejmowe komisje przyjęły sprawozdanie dot. projektu ustawy o zapewnieniu spełnienia dostępności

Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju 9 kwietnia rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druk nr 241).

Projekt ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski akt o dostępności).

Dyrektywa 2019/882 ma na celu harmonizację wymogów dotyczących dostępności wybranych produktów i usług, tak aby zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w drodze eliminowania i zapobiegania powstawaniu barier swobodnego przepływu.

Regulacja ma pomóc w uzyskiwaniu przez przedsiębiorców korzyści, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, a także pomóc firmom w koncentrowaniu zasobów na innowacjach, zamiast wykorzystywaniu ich na wydatki wynikające z rozdrobnienia przepisów w UE.

Równocześnie dyrektywa 2019/882 realizuje cel społeczny, którym jest ograniczenie wykluczenia społecznego i umożliwienie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisje wniosły poprawki doprecyzowujące i legislacyjne oraz poprawkę umożliwiającą składanie zawiadomień w polskim języku migowym do prezesa Zarządu PFRON o niespełnianiu przez produkt albo usługę wymagań dostępności.

Komisje przyjęły sprawozdanie.

Sprawozdawca – poseł Dorota Marek (KO).

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Monika Sikora oraz zastępca rzecznika finansowego – Ziemowit Bagłajewski.

Info: sejm.gov.pl, fot. Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 10.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również