Senat debatuje nad ustawą ws. finansowania 13. emerytur z Funduszu Solidarnościowego

Na posiedzeniu plenarnym Senatu 17 grudnia około południa rozpoczęła się debata nad ustawą umożliwiającą finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Dotychczas ze SFWON mogły być finansowane jedynie działania na rzecz niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Ustawą zajmowały się dwie senackie komisje. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o odrzucenie tej ustawy. Z kolei podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów.

Źródłem przychodów SFWON jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Nowelizacja przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielone do 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. (PAP)

Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec

Data publikacji: 17.12.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również