Siemianowice w głównej roli

Siemianowice w głównej roli

Z inicjatywy Edyty Świątczak-Gurzędy, pełnomocnika prezydenta Siemianowic Śląskich ds. osób niepełnosprawnych, 11 czerwca br. miało miejsce II Śląskie Forum Integracji Społecznej. Podczas jego pierwszej edycji, która odbyło się w 13 czerwca ubiegłego roku, organizatorzy koncentrowali uwagę uczestników na szeroko rozumianym wykluczeniu społecznym. W tegorocznych obradach zaplanowano omówienie zagadnień: Język migowy: zapis martwy czy wdrożony w życie, Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Podsumowanie konkursu integracyjnego „Z taktem i uśmiechem". Jako temat przewodni zaplanowano ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Wśród gości przybyłych na Forum były osoby mające bezpośredni kontakt ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, również współtworzące regulacje prawne oraz mające wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej. Wśród nich był poseł na Sejm RP Marek Plura oraz Krzysztof Kotyniewicz – członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.
Z reguły tego typu spotkania odbywają się w salach konferencyjnych urzędów miast. Siemianowice Śląskie zaprosiły uczestników do wspaniałego wnętrza odbudowanej Willi Fitznera, z połowy XIX wieku. W 2010 roku budynek został odrestaurowany i przekazany Siemianowickiemu Centrum Kultury. Można odnieść wrażenie, że wnętrza swoją elegancją dodawały spotkaniu prestiżu.

923_min

Ustawa o języku migowym
Forum w zamyśle organizatorów miało umożliwić spotkanie przedstawicieli jednostek samorządowych na każdym szczeblu (w tym przedstawicielom oświaty), stwarzając przy tym idealne warunki do dyskusji na temat wdrażania w życie ustawy o języku migowym z osobami najbardziej kompetentnymi, dając też okazję do wymiany doświadczeń i rozwiania wszelkich wątpliwości jakie niesie ze sobą wprowadzanie ustawowych zapisów w życie.
Do prezentacji systemu komunikacji została zaproszona firma Seventica, zajmująca się likwidacją barier w komunikowaniu się osób głuchoniemych posługujących się polskim językiem migowym (poprzez wysokiej jakości wideotelefony firmy Cisco bądź terminale wideo firmy Tandberg). Prezes firmy Seventica, Robert Gdela, zaprezentował zgromadzonym System Komunikacji Niewerbalnej czyli tłumacza języka migowego on-line.

Policja też w akcji
Siemianowicka policja potraktowała Forum jako doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń ze środowiskiem zaangażowanym w problem osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niesłyszących i niedosłyszących, włączając się do przedsięwzięcia, uczestnicząc w spotkaniu wraz z komendantem miejskim, podinspektorem Dariuszem Kopciem. Jak się dowiedzieliśmy, siemianowiccy policjanci mają w zwyczaju uczestniczyć w konferencjach dotyczących osób z niepełnosprawnością – w minionym miesiącu „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam” oraz „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie”.
– Takie przedsięwzięcia dają także stróżom prawa możliwość spotkania się z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Poznawanie ich punktów widzenia na wiele spraw, pozwala nam przyjść w razie potrzeby ze skuteczną i właściwą pomocą – mówią siemianowiccy policjanci.

934_min

Młodzież zachwyciła
Drugą część Forum poświęcono prezentacji prac konkursowych i wręczeniu upominków laureatom konkursu integracyjnego „Z taktem i uśmiechem” zorganizowanego przez Biuro Poselskie posła na Sejm RP Marka Plury, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Konkurs objął honorowym patronatem rzecznik praw dziecka. Uczestnicy konkursu, to jest grupa uczniów wraz z nauczycielem, mogli wykonać dowolne, wymyślone przez siebie zadanie, którego istotą będzie nauczenie siebie i innych tego, jak zachowywać się w codziennych kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym podkreśleniem relacji rówieśniczych. Główną nagrodą w konkursie jest dwudniowa wycieczka do Warszawy.

zdobywcy_min

Nie bez powodu prezentacja laureatów odbyła się właśnie w Siemianowicach Śl.; wśród szóstki laureatów znalazły się aż cztery szkoły z tego miasta.
W swojej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła grupa z II LO im. J. Matejki w Siemianowicach Śląskich, uczniowie szkół podstawowych nr 3 i 11 otrzymali wyróżnienia.
Natomiast pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum oraz Grand Prix konkursu otrzymała grupa teatralno-filmowa z Gimnazjum nr 3 im. W. Korfantego w Siemianowicach Śląskich, która przygotowała kilkunastominutowy film „Moja etykieta”. W filmie grupa młodocianych aktorów z wielką naturalnością grała scenki obrazujące, jak należy i jak nie należy zachowywać się wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak pomagać skutecznie koleżankom i kolegom poruszającym się o kulach, na wózkach, niewidomym. Zrobili to tak przejmująco i przekonywująco, że publiczność oglądała pokaz jak dobry film fabularny. Młodzi aktorzy wykazali się też znakomitą umiejętnością obserwacji – parodiowanie naszych różnych niewłaściwych zachowań wychodziło im znakomicie, a publiczność przerywała pokaz filmu wybuchami śmiechu, na koniec nagradzając go oklaskami. Film można było zobaczyć w Internecie na You Tube. W tej chwili został usunięty, bo jak oświadczyli zwycięzcy konkursu: – Teraz widzimy, ile jeszcze można zrobić lepiej. Poprawimy go, nagramy na nowo i wtedy pewnie będziemy go mogli zobaczyć ponownie.
Z kolei zwycięzcy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych z II LO w swojej prezentacji „Skazani na bariery” mówią sami o sobie: – Jesteśmy jedną z nielicznych w województwie śląskim licealnych klas integracyjnych, postanowiliśmy zadać sobie pytanie: Czy koledzy z naszej klasy są skazani na bariery? Podzieliliśmy się na grupy, a każda z nich została przypisana do jednej z dzielnic Siemianowic Śląskich. Naszym zadaniem było dokładne sprawdzenie, na jakie bariery mogą natrafić nasze koleżanki z klasy.No i przystąpili do wielotygodniowej pracy. Po wskazówki poszli do pełnomocnika miasta ds. osób niepełnosprawnych, Edyty Świątczak-Gurzędy. Sprawdzili urzędy, szpital i przychodnie, kościoły, pocztę, prokuraturę, sąd, Centrum Kultury, Willę Mitznera, obiekty sportowe (MOSiR, hala zborna, basen miejski), sklepy wielkopowierzchniowe, apteki, straż pożarną, centrum kryzysowe, budynek policji i biblioteki. Obfotografowali, opisali, napisali wnioski, zebrali w formę prezentacji i …wygrali konkurs. Uczestnicy II Forum mieli możliwość obejrzeć tę prezentację i byli pod wielkim wrażeniem ogromu pracy, jaki uczniowie wykonali.
Organizator konkursu Marek Plura: – Zainteresowanie i pomysłowość uczniów wręcz przerosła nadzieje organizatorów. Owocem konkursu jest wiele bardzo dobrze opracowanych konspektów zajęć szkolnych na temat integracji, które mogłyby służyć tej idei w formie specjalnego wydawnictwa. Mam nadzieję, że wkrótce wydamy go we współpracy z Biblioteką Śląską.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również