O rynku pracy w Katowicach

O rynku pracy w Katowicach

1 czerwca 2012 r. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszyk oraz Oddział Śląski Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowali w Katowicach konferencję poświęconą problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

POPON reprezentował Tadeusz Szczepański, wiceprzewodniczący Rady Krajowej organizacji, który rozpoczął swoją prezentację od przytoczenia słów Maxa Webera o tym, że dialog na temat łączności etyki z ekonomią jest konieczny. Dramatem jest rozdzielenie sfery tych sfer. Następnie omówił niebezpieczne – wg POPON – zmiany zachodzące na rynku pracy, chociażby rezygnację pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej. Propozycje zmian w systemie wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych powinny uwzględniać zapewnienie stabilnego finansowania tego procesu w Polsce, model rynku pracy powinien być zróżnicowany – obejmujący zarówno chroniony jak i otwarty rynek pracy, system powinien mieć ochronę prawną.

810
Prezydium konferencji

Prezentacja Tadeusza Szczepańskiego zawierała sporo informacji o POPON, było to swoiste abecadło – data powstania (1995 rok), ustawa, na podstawie której działa, kogo zrzesza, czym się zajmuje; między innymi prowadzi serwis ekonomiczno – prawny www.ekspertpopon.pl , jest założycielem i fundatorem Fundacji Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, od 7 lat organizuje konkurs LODOŁAMACZE.

Poseł Marek Plura wypowiadał się na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zmian w prawie oraz trudności na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Poinformował, że w minionym tygodniu rozpoczęto w Sejmie prace nad ratyfikacją Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych wprowadzającą nowe, lepsze standardy życia publicznego oraz nad zmianami w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wzmacniające pozycję tej grupy społecznej na rynku pracy.

Kolejną prezentację przedstawiła Aleksandra Skalec z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W całości dotyczyła ona projektu „Razem sprawniej”, którego realizację rozpoczęto w październiku ubiegłego roku. To projekt o charakterze promocyjnym pod nazwą W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedstawialiśmy go już szerzej na naszych łamach, poniżej krótkie przypomnienie.

816
Aleksandra Skalec z WUP w Katowicach

Wprawdzie województwo śląskie jest w czołówce, jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednak wciąż jest wiele do zrobienia, ponieważ wielu przedsiębiorców prezentuje pasywną postawę wobec zatrudniania tej grupy osób, kierując się stale jeszcze stereotypami dotyczącymi pracownika z niepełnosprawnością. Zatem z jednej strony projekt kierowany jest do potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś do samych tych osób, tak by podejmowali wyzwania na otwartym rynku pracy. W ramach projektu funkcjonuje portal internetowy www.sprawni-niepelnosprawni.pl. Jest on źródłem wiedzy z zakresu korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest jednocześnie platformą wymiany informacji. Na portalu utworzona jest zakładka Forum i zachęca do wymiany informacji pomiędzy pracodawcami a niepełnosprawnymi. Najważniejszą częścią portalu jest giełda pracy z zakładkami baza ofert pracy i baza CV. Pojawiło się tam ponad 150 ofert zatrudnienia dla niepełnosprawnych, zarówno z urzędów pracy, jak i prywatnych pracodawców. Ponad 60 osób niepełnosprawnych zamieściło na stronie swoje aplikacje zawodowe, co dowodzi, że brakowało tego typu inicjatyw na naszym rynku pracy.

Następnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie kampania informacyjno-promocyjna, medialna. Będzie przebiegać w dwóch etapach – jesienią tego roku i wiosną przyszłego. Wówczas w telewizji, radiu, prasie oraz na nośnikach wielkoformatowych, city lightach, portalach internetowych, będzie można usłyszeć lub zobaczyć niepełnosprawnych bohaterów programu.

812
Uczestnicy konferencji

W przyszłym roku planowane jest także przygotowanie filmu DVD, mającego promować korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych i pokazującego modele dobrych praktyk w tym zakresie. Na zakończenie projektu ukaże się ponadto podręcznik dobrych praktyk przedstawiający bohaterów projektu, z kompleksowymi informacjami dla pracodawców i niepełnosprawnych.

Na zakończenie Aleksandra Skalec przedstawiła bohaterów projektu – pozyskanych do współpracy niezwykłych ludzi, którzy potrafią być aktywni i spełnieni zawodowo, realizują oryginalne i pożyteczne społecznie pasje, odnoszą sukcesy:
– Marcin Michalik – z Mizerowa, małej miejscowości pod Pszczyną. Z zawodu jest stolarzem, choć nie był to jego wymarzony zawód. Marcin jest głuchy, a oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących nie pozostawiała większego wyboru.
– Karolina Kozłowska, absolwentka katowickiego AWF na kierunku fizjoterapia, aktualnie mieszka w Będzinie. Pracuje jako wykładowca fizykoterapii w dwóch szkołach policealnych – w Katowicach oraz w Sosnowcu.
– Krzysztof Wostal najbardziej niezwykły bohater. Mieszkaniec Katowic, przedsiębiorca i społecznik, z zamiłowania podróżnik.
– Piotr Czarnota – pracownik Centrum Integracji w Katowicach, instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
– Magda Kulus, tyszanka, doktorantka na UŚ, autorka bloga „Blondyn i blondynka”.

Leszek Nowak, również z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawił działania podejmowane wokół „Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 -2015″ w ramach „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015″. Celem projektu jest integracja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji na rynku pracy.

Tekst i fot.: Ilona Raczyńska

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również