Solidarna pomoc dla Sandry

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie „Razem do Celu" zorganizowały 1 marca 2009 r. koncert charytatywny, nad którym patronat honorowy objęli: prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza oraz posłanka na Sejm RP Beata Libera-Małecka, zaś mecenasem kulturalnym koncertu został Maciej Kot - dąbrowski artysta plastyk angażujący się w prace społeczne.

Cały dochód z tego wyjątkowego wydarzenia przeznaczono na rehabilitację poszkodowanej w wypadku uczennicy Sandry Michoń, której życie na zawsze odmieniło się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy to po wypadku samochodowym zapadła okrutna diagnoza lekarska – przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego. Dano jednocześnie cień nadziei twierdząc, że tylko intensywna rehabilitacja może jej pomóc odzyskać częściową ruchomość w kończynach.

Od tego dnia pracownicy ośrodka, koleżanki i koledzy Sandry intensywnie szukali różnych źródeł pomocy organizując akcje na terenie szkoły, docierając do ludzi dobrej woli i instytucji, które mogły wesprzeć ich działania.

Finałem prowadzonych na rzecz Sandry działań był koncert na deskach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali było wielu zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło prezydenta miasta.

Chcąc mieć swój udział w rekonwalescencji Sandry przyjaciele, dąbrowskie kluby sportowe i goście przekazali kilkanaście cennych przedmiotów na aukcję trwającą w czasie koncertu, aby w ten sposób dodatkowo wspomóc szlachetny cel. Statuetkę „Debeściaka” podarował prezydent Zbigniew Podraza, kalendarz promujący profilaktykę zdrowia przekazała posłanka Beata Małecka-Libera, obraz na papirusie podarował senator Zbigniew Meres, a od radnego Sejmiku Śląskiego Krzysztofa Stachowicza organizatorzy otrzymali rzeźbę Jana Pawła II wykonaną w węglu. Poseł Grzegorz Dolniak przekazał wizytownik, a prezydent Będzina Radosław Baran – atlas geograficzny oraz monografię tego miasta. Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców, bo lista była długa, a zainteresowanie obecnych nabyciem cennych przedmiotów bardzo duże.

Jednak chyba najważniejszą i najbardziej wzruszającą częścią była prezentacja multimedialna o głównej bohaterce imprezy, obecnie uczennicy maturalnej klasy VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych – Sandrze Michoń zmagającej się z chorobą i grożącą niepełnosprawnością. Dla niej też bawił wszystkich obecnych na sali Kabaret Dno, śpiewała swoje utwory Kasia Kowalska, której uczniowie ośrodka wręczyli skrzyneczkę z własnymi utworami poetyckimi. Zaśpiewali też dla Sandry niewidomi wokaliści – finaliści Festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanego przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko.

Szczególnie wzruszającym momentem było pojawienie się na scenie serca, złożonego z wielu otwartych serc, wykonanych przez uczniów, nauczycieli, przyjaciół, do którego swoje piękne myśli dołożyli goście i wszyscy ludzie dobrej woli zgromadzeni w sali, solidaryzując się w ten sposób z Sandrą.

W akcji poprzedzającej niedzielny koncert sprzedano ponad 600 cegiełek, rozprowadzono dwa tysiące kalendarzyków w dąbrowskich szkołach i sprzedano wiele pięknych prac wykonanych przez uczniów, a dochód – wraz z tym uzyskanym w czasie imprezy – został przekazany na rehabilitację przyszłej maturzystki.

R. Szałwińska, M. Rozwadowska
(SOSW dla Dzieci
Słabowidzących i Niewidomych)

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również