Spotkanie z koordynatorami programu Dostępność Plus

– Rozmowy o dostępności dają szansę na zacieśnienie współpracy w skutecznym wdrażaniu programu. Są cenną platformą wymiany informacji oraz inspiracją do nowych działań – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej otwierając 21 kwietnia spotkanie z ministrami resortów wdrażających Program Dostępność Plus.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Za koordynację programu odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

W ubiegłym roku MFiPR dokonało pierwszego przeglądu stanu wdrażania ustawy o podmiotach publicznych.

– Dzisiaj najważniejsze wnioski z tego badania chcemy przekazać osobom mającym znaczący wpływ na kreowanie warunków dla poprawy dostępności w Polsce – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Raport z badania  zawiera informacje o dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz o dostępie alternatywnym zarówno w ujęciu krajowym, jak i w podziale na poszczególne województwa. Dokument powstał w oparciu o dane z prawie 58 tys. podmiotów publicznych. Ogólna ocena zapewnianie dostępności budynków i sposobu świadczenia usług dała wynik średni.

– Badanie pobudziło świadomość dotyczącą przepisów ustawy, ale ujawniło także słabości sektora publicznego – dodała wiceminister.

Podczas spotkania omówiono również projekt sprawozdania z realizacji Programu Dostępność Plus za 2021 r.

– Od ponad trzech lat eliminujemy bariery w ośmiu obszarach: ochronie zdrowia, architekturze, transporcie, cyfryzacji, edukacji, usługach społecznych i gospodarce. Na ten cel zaangażowaliśmy już około 13 mld zł w ponad 100 inicjatywach – przypomniała wiceminister.

Jednym z wniosków sprawozdania z realizacji programu jest fakt, że wiele inicjatyw podjętych na początku programu weszło w fazę dojrzałości i już przynosi odczuwalne efekty lub niebawem je osiągnie. Jednak skala potrzeb w zakresie dostępności w Polsce nie pozwala na poprzestanie jedynie na tym poziomie.

Ponadto ze sprawozdania wynika, że spada zainteresowanie realizacją programu samego środowiska, w tym znaczących dla niego organizacji pozarządowych.

– Musimy konsekwentnie zaszczepiać dostępność w nowych inwestycjach i działaniach miękkich. Aby były one skuteczne potrzebujemy wsparcia ze strony społecznej – zwłaszcza organizacji reprezentujących osoby korzystające z dostępności najbardziej – seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami – akcentowała M. Jarosińska-Jedynak.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 22.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również