Środowisko osób z dysfunkcją słuchu wystąpiło z petycją do premier Beaty Szydło

Środowisko osób z dysfunkcją słuchu wystąpiło z petycją do premier Beaty Szydło

Beata Strzelczyk z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących (PFOS), inicjatorka petycji do premier Beaty Szydło zaprosiła osoby z organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu, m.in. Lidię Smolarek-Best (zastępcę prezesa European Foundation for Hard Hearing People) i Grzegorza Kozłowskiego (prezesa PFOS) do współpracy przy opracowywaniu postulatów i zastrzeżeń.

Zwrócono się do pani premier z prośbą aby, stosując dobre wzory innych krajów europejskich, pamiętała o środowisku głuchych i by stosowano napisy w prezentacjach audiowizualnych czy wystąpieniach publicznych również w jej kancelarii, a także innych urzędach państwowych. Byłby to wskazówka i dobry przykład dla innych instytucji, czy organizacji.

Kłopoty ze słuchem ma coraz więcej osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia ubytek słuchu może dotyczyć około 10 proc. społeczeństwa, a liczba ta będzie rosnąć, m.in. w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz ze względu na otaczający nas tzw. smog akustyczny czy popularne słuchanie głośnej muzyki i uczestniczenie w wydarzeniach publicznych, które nie podlegają normom bezpiecznego natężenia hałasu (koncerty, mecze itp.) – informują autorzy petycji.

Ponadto zaapelowano aby w pracach nad tzw. duża ustawą medialną w szerszym zakresie uwzględniono potrzeby osób z uszkodzeniem słuchu i wzroku.

Autorzy petycji wierzą, że pozytywne rozpatrzenie ich petycji przez panią premier będzie kolejnym ważnym krokiem w budowaniu społeczeństwa bez barier, w duchu ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
sza/
Data publikacji: 27.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również