Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Tradycyjnie od 2012 roku w trzeci czwartek maja społeczność związana z dostępnością obchodzi Światowy Dzień Świadomości Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD). Z tej okazji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował konferencję on-line, w której uczestniczyła m.in. wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Każda osoba, niezależnie od swoich umiejętności czy ograniczeń, ma prawo do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Dostępność jest fundamentem równości i sprawiedliwości społecznej, który powinien być gwarantowany na całym świecie – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Światowy Dzień Świadomości Dostępności przypomina o problemach, jakie mogą napotykać osoby z niepełnosprawnościami w integracji cyfrowej. To czas, który skłania do rozmów o prawie każdego człowieka do niezależnego życia w przestrzeni pozbawionej barier oraz działań na rzecz dostępności.

– W erze cyfrowej, technologia odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępności. Innowacyjne rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja, internet czy robotyka, mają ogromny potencjał do tworzenia środowisk przyjaznych dla wszystkich użytkowników. Wykorzystujmy je do walki z wykluczeniem i niwelowania istniejących barier – dodała wiceminister.

Sekretarz stanu przypomniała, że w Programie Dostępność Plus zaangażowano prawie 17 mld zł na działania wdrażające dostępność w praktyce. Pieniądze te, wydane głównie z  Funduszy Europejskich, niosą za sobą obowiązek zapewniania dostępności w transporcie, edukacji czy infrastrukturze.

– Obecnie pracujemy nad nowymi narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców, które pozwolą im skutecznie wdrożyć ustawę o dostępności niektórych produktów i usług – wskazała Jarosińska-Jedynak.

Dzięki ustawie wdrażającej Europejski Akt o Dostępności (EAA) do prawa polskiego, wielu przedsiębiorców będzie zobowiązanych do tego, aby ich produkty i usługi były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wraz z dyrektywą EAA dostępność cyfrowa nie będzie już tylko obowiązkiem podmiotów publicznych. Sięgnie znacznie szerzej i obejmie także podmioty sektora prywatnego.

– Cieszę się, że możemy razem działać właśnie w tym kierunku, przekonując do dostępności kolejne podmioty i inwestując w lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Niech dzisiejsza konferencja będzie kolejnym krokiem w tym procesie – zakończyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 18.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również