Święto innowacji

W Krakowie rozmawialiśmy o wartości innowacji społecznych, o tym jak wpływają na otaczającą nas rzeczywistość i czy faktycznie zmieniają świat. To święto innowacji społecznych, które powstawały na terenie całej Polski, oraz Inkubatora Włączenia Społecznego, który działał w stolicy Małopolski. W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister Agnieszka Ścigaj, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka i radna województwa Marta Mordarska.

– Kiedy świat nauki, pasjonaci, praktycy i ci wszyscy, którzy nie znają słów „nie da się”, otrzymają dobrą przestrzeń, dzieją się rzeczy niesamowite. Podczas wydarzenia miałam okazję poznać kilku „innowatorów społecznych”, którzy wymyślili usługi i przedmioty odpowiadające na specjalne potrzeby różnych grup osób ze specjalnymi potrzebami. Świat zmienia się dzięki takim właśnie ludziom, chociaż ich pracę nie zawsze widać na plakatach i sztandarach – powiedziała minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj.

Poznaj, dotknij, skorzystaj – to hasła przewodnie konferencji, w ramach której w Strefie Innowacji można było doświadczyć bardzo ciekawe rozwiązania, dobrze odpowiadające na potrzeby użytkowników oraz produkty, które znacząco wpływają na samodzielność, aktywność i bezpieczeństwo członków społeczności.

– Małopolska jest bardzo dobrą przestrzenią do rozwijania nowatorskich rozwiązań społecznych. Ważnym aspektem budowania innowacyjności w naszym regionie jest umożliwienie współpracy pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami a światem nauki. Budowanie kultury współdziałania i wymiany doświadczeń, a przede wszystkim kształtowania postaw proinnowacyjnych i otwartości na zmiany – podkreślał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podczas wydarzenia Dominika Tadla zastępca dyrektora Departamentu EFS w MFiPR opowiedziała o roli jaką Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło w tworzeniu szerokiego planu dla inkubacji innowacji społecznych, a Jakub Wygnański, prezes Zarządu Fundacji „Stocznia”, nakreślił dalszą perspektywę rozwoju innowacji w Polsce.

Zebrani mieli też przyjemność dowiedzieć się więcej o kontekście komercjalizacji nowatorskich rozwiązań w warunkach biznesowych, który zaprezentował Jakub Jasiczak, prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez ostatnie trzy lata poszukiwali pomysłów na innowacje społeczne, wspierali autorów nowatorskich rozwiązań, by teraz z dumą zaprezentować 9 najciekawszych realizacji: Były to:
Patryk i Kropka – opowiadania dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną napisane w ETR (języku łatwym do czytania i rozumienia),

koMIX życiowy – gra terapeutyczna dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozwalająca lepiej rozumieć emocje,

Rodzina adopcyjna dorasta – narzędzie dla rodziców adopcyjnych wychowujących nastoletnie dzieci,

Łazienki modularne – przenośne, łatwe w instalacji łazienki , które można zamontować w nietypowych przestrzeniach (np. na korytarzu, w pokoju),

EDKI -terapeutyczne kredki dla dzieci ze spastycznością kończyny górnej umożliwiające terapię poprzez zabawę,

Merkury – symulator kiosków samoobsługowych, takich jak paczkomat, czy kasa samoobsługowa – platforma e-learningowa dla seniorów,

Hear – IT – platforma e-learningowa do nauki podstaw programowania dla osób g/Głuchych,

Głuchy czytelnik w bibliotece – przewodnik po bibliotece w PJM dla osób g/Głuchych,

BaWita – tablica manipulacyjna jako dorosła zabawka terapeutyczna dla seniorów – plansza manipulacyjna dla osób starszych, z chorobami dementywnymi.

Jeśli nie mieliście Państwo okazji zapoznać się z Inkubatorem Włączenia Społecznego, nic straconego. Już wkrótce zaprosimy na cykl spotkań upowszechniających w całej Polsce.

Szczegółowe informacje o miejscu i dacie poszczególnych wydarzeń pojawią się na stronie i na Facebooku ROPS w Krakowie

Info i fot. Biuro Prasowe UMWM / ŁP

Data publikacji: 12.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również