Prawie 1,5 mld zł z Funduszu Solidarnościowego na wspieranie OzN w 2024 roku

W przyszłym roku środki z Funduszu Solidarnościowego, przeznaczone na finansowanie realizowanych przez MRiPS programów skierowanych do osób z niepełnoprawnościami, wzrosną o pół miliarda złotych i wyniosą łącznie blisko 1,5 mld zł – poinformował 12 października podczas briefingu prasowego wiceminister Paweł Wdówik.

Od utworzenia Funduszu Solidarnościowego w 2019 r.,  z roku na rok zwiększa się liczba samorządów i organizacji pozarządowych, będących realizatorami programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. Ostatecznymi beneficjentami powyższych programów są osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie ich rodzin lub opiekunowie, którzy korzystają w coraz większym zakresie z usług asystencji osobistej oraz usług opieki wytchnieniowej.

– Wczoraj zatwierdziliśmy listę 23 nowych Centrów opiekuńczo-mieszkalnych (COM), które powstaną w całej Polsce – mówił wiceminister Wdówik.

W opinii wiceministra COM-y to nowa jakość w życiu osób z niepełnosprawnościami, odpowiadają one bowiem najlepiej na realizację polityki deinstytucjonalizacji. Są niewielkimi placówkami, dla kilku bądź kilkunastu osób, oferującymi, w zależności od potrzeb, opiekę dzienną lub całodobową, w warunkach najbardziej zbliżonych do domowych. 33 COM-y już funkcjonują, a ma ich być 121. Finansowanie COM-ów z Funduszu Solidarnościowego zostało zwiększone ze 150 mln zł do 215 mln zł, czyli o 65 mln zł.

Wzrost dofinansowania COM-ów nie wyczerpuje wzrostu klejnych form wsparcia OzN i ich otoczenia.- Wydatki na programy realizowane z Funduszu Solidarnościowego w przyjętym przez rząd budżecie, który został przesłany do parlamentu, wzrosną o 500 milionów złotych w stosunku do planu wieloletniego, który był tworzony na początku – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

– Rewolucyjne zmiany dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami przynosi program opieka wytchnieniowa – powiedział Wiceminister Paweł Wdówik.

To wsparcie dla opiekunów, najczęściej członków najbliższej rodziny, którzy poświęcają cały swój czas osobom, wymagającym całodobowej opieki. Dzięki temu programowi będą mogli zapewnić opiekę w warunkach domowych, lub przez nich wskazanych, przez 14 dni lub 250 godzin w roku. Ten czas przeznaczą na odpoczynek lub załatwianie własnych niezbędnych spraw.

Finansowanie programu opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego  wzrosło ze 150 mln zł na 190 mln zł, a dla organizacji pozarządowych z 55 mln zł na 75 mln zł.

– Widzimy również duże zapotrzebowanie na program asystencji osobistej, dlatego zwiększyliśmy dofinansowanie na ten cel dla samorządów aż o 255 mln zł, a dla organizacji pozarządowych o 120 mln zł – podkreślił wiceminister.

NGO-sy dostaną w ramach tego programu 225 mln zł, zaś samorządy otrzymają 760 mln zł.

– Ten wzrost nakładów na usługi wpisuje się w prowadzoną przez cały czas trwania naszego rządu politykę zapewniania podmiotowości i prawa do niezależnego życia, pierwszy punkt naszej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Odchodzimy od modelu opiekuńczego i stawiamy na model praw obywatelskich. Dwa najważniejsze cele dotyczące osób z niepełnosprawnościami, jakie postawiliśmy sobie w naszym programie wyborczym to jest przyjęcie ustawy o asystencji osobistej, która jest częścią wielkiego bloku zmian zapoczątkowanych ustawą o świadczeniu wspierającym i musimy ją uchwalić jak najszybciej drugi cel to mieszkalnictwo wspomagane gwarantujące podmiotowość i dające niezależność – zapewnił wiceszef MRiPS.

Info i fot. : MRiPS, oprac. rhr/

Data publikacji: 12.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również