Trwają prace nad zmianami w ustawie o rehabilitacji. Konsultacje w drugiej połowie roku

Trwają prace nad zmianami w ustawie o rehabilitacji. Konsultacje w drugiej połowie roku

27 stycznia odbyło się piąte posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Podczas posiedzenia Krzysztof Kosiński, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawił informację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą działań związanych z zagadnieniem orzecznictwa i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji
Krzysztof Kosiński ujawnił także więcej szczegółów odnośnie planowanych działań ministerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapewnił, że Biuro pracuje nad zapowiadanymi od długiego czasu zmianami w ustawie o rehabilitacji. Zmiany te mają być szeroko konsultowane w drugiej połowie roku. – W pierwszej kolejności skupimy się na zmianach czyszcząco-regulujących, czyli tam gdzie zauważyliśmy, że coś się działo nieprawidłowo, coś trzeba doprecyzować czy zamienić pewne instrumenty wsparcia. Najlepszym przykładem jest to, że w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń przepis mówi o zwiększeniu dofinansowania dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a w zakresie ZAZ-ów mamy odniesienie tylko do autyzmu, więc te przepisy trzeba ze sobą skorelować. Tego typu zmiany nastąpią na pewno jeszcze w tym roku” – zapowiedział. Dodał przy tym, że zmiany te będą konsultowane ze środowiskiem. – Jesteśmy otwarci na szeroki dialog – zapewnił.

Krzysztof Kosiński zapowiedział także, że niezależnie od prac nad ustawą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza podjąć szereg innych działań związanych z niepełnosprawnością. – Mamy wręcz cały dedykowany priorytet dotyczący osób niepełnosprawnych. Jednym z pierwszych elementów jest realizacja projektu dotyczącego identyfikacji barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. To jest projekt, który ma dać nam odpowiedź, jak fachowcy, specjaliści, ale przede wszystkim środowisko osób niepełnosprawnych postrzega funkcjonujące rozwiązania i polityki publiczne – wyjaśnił.

Zaznaczył, że w wyniku projektu podstanie raport z identyfikacji barier, który zostanie przedstawiony stronie rządowej. – Ten raport będzie podstawą do dalszych działań zarówno w zakresie rekomendacji dla polityk publicznych, jak i będzie oddziaływał na inne projekty nie tylko z naszego zakresu, ale generalnie projekty w ramach środków wspólnotowych – podkreślił.

Trwają prace nad nowym systemem orzekania
Krzysztof Kosiński odniósł się także do planowanych zmian w systemie orzecznictwa. Zaznaczył, że ministerstwo pracuje nad projektem dotyczącym nowego systemu orzekania. – Fiszka projektowa została zaakceptowana przez komitet monitorujący. Trwają prace związane z uruchomieniem tego projektu. Nowy system nakierowany jest na zindywidualizowane podejście, na możliwość tworzenia na podstawie orzeczeń indywidualnych ścieżek wsparcia dla osoby niepełnosprawnej – wyjaśnił.

Trwający dwa lata projekt ma zakończyć się wdrożeniem nowego systemu orzekania o niepełnosprawności. Zanim jednak to nastąpi nowy system ma być testowany. – Zmiana w systemie orzekania nie wydarzy się z dnia na dzień. Nawet wypracowanie najlepszego pomysłu zza biurka przez ekspertów środowiska musi być poprzedzone przetestowaniem. Dopiero przetestowany model będzie wdrażany. Każda inna zmiana byłaby nierozsądna z punktu widzenia odbiorców jakiegokolwiek rozwiązania prawnego, ponieważ może ona skutkować tym, że spora grupa osób straci uprawnienia czy nie będzie mogła uzyskać wsparci” – mówił Krzysztof Kosiński.

Dodał, że w związku z ruszającymi pracami nad nowym system orzecznictwa wprowadzanie w tej chwili rewolucyjnych zmian w ustawie o rehabilitacji likwidujących stopnie niepełnosprawności byłoby nieuzasadnionym podejściem legislacyjnym. – Nie oznacza to, że drobnych zmian w obecnie funkcjonującym systemie orzecznictwa nie chcielibyśmy wprowadzać – zaznaczył.

Zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przytoczył także najnowsze dane dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności. Wynika z nich, że w 2016 r. wydano 719 tys. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym 30 tys. orzeczeń, w których jako przyczynę wydania orzeczenia wskazano choroby narządu wzroku. – Pamiętajmy, że liczba wydanych orzeczeń nie przekłada się na powiększenie puli osób niepełnosprawnych. Wynika ona ze zmian związanych przykładowo ze zmianą stanu zdrowia czy upływem czasu wydania poprzedniego orzeczenia – wyjaśnił.

Powstaną centra informacji dla osób niepełnosprawnych
Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku obecna była także Dorota Habich, zastępca prezesa Zarządu PFRON. Przypomniała, że PFRON pracuje nad przekształceniem 16 oddziałów Funduszu w centra informacji o wsparciu osób niepełnosprawnych. – Zrezygnowaliśmy z pewnych zadań, które nie służyły osobom niepełnosprawnym, tylko były czynnościami organizacyjnymi, na rzecz położenia nacisku na wsparcie – podkreśliła. Przyjmując optymistyczny wariant centra informacji mają zacząć działać od drugiego kwartału bieżącego roku.
Iza Rutkowska (WatchDogPfron)
Data publikacji: 02.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również