Trzecia odsłona Korpusu Wsparcia Seniorów

Minister rodziny i polityki społecznej dokonała już podziału środków na realizację działań w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. W sumie do województw trafi blisko 61 mln złotych.

Korpus w tegorocznej edycji ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami.
Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

– Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiliśmy w 2020 roku, by nieść pomoc osobom starszym i potrzebującym w trudnym czasie pandemii. Do akcji włączyło się wielu wolontariuszy, przede wszystkim ludzi młodych, co jest dowodem solidarności międzypokoleniowej. Widzimy, jak dużym wsparciem dla osób starszych jest Korpus. Dlatego ma on kolejną, już trzecią odsłonę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Maląg dokonała już podziału środków na realizację działań w ramach tegorocznej edycji Korpusu. Do gmin z całej Polski trafi blisko 61 mln zł. Najwięcej do samorządów z województwa śląskiego (ponad 6,9 mln zł), małopolskiego (ponad 6,48 mln zł) oraz dolnośląskiego (ponad 6,38 mln zł).

Dwa moduły działań
W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów realizowane są dwa moduły działań:
– Moduł 1 polega na zapewnieniu wsparcia społecznego seniorom w wieku 65 lat i więcej, przez wolontariuszy, którzy m.in. pomagają im w zakupach, w wizytach u lekarza czy w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. Pomoc obejmuje również dostarczenie ciepłych posiłków czy produktów żywnościowych oraz paczek z podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby. W ramach tego modułu seniorzy mogą uzyskać wsparcie psychologiczne.
– Moduł 2, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania przez tzw. „opiekę na odległość”. Zapewniają ją tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Opaski wyposażone są w co najmniej dwie wybrane funkcje, np. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami czy funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

W tym roku na realizację działań w ramach modułu 1 wojewodowie zgłosili zapotrzebowanie na kwotę ponad 18,7 mln zł, a na działania w ramach modułu II ponad 42,1 mln zł.

Korpus Wsparcia Seniorów
Program został uruchomiony w październiku 2020 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło w nim 2019 gmin ze wszystkich województw. Kwota wsparcia z budżetu państwa wyniosła wówczas ponad 76 mln zł. W ubiegłym roku na Korpus Wsparcia Seniorów została przeznaczona kwota 50 mln zł. W tym roku budżet programu to już 80 mln zł.

Info: MRiPS, fot. pixabay,com

Data publikacji: 18.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również