Uhonorowano laureatów Lodołamaczy w Katowicach

24 września w katowickim teatrze Korez odbyła się regionalna Gala wieńcząca XV edycję konkursu Lodołamacze. Rozpoczęto ją minutą ciszy dla uczczenia Bartłomieja Skrzyńskiego, który zmarł 15 września. Był dziennikarzem, społecznikiem i rzecznikiem niepełnosprawnych Miasta Wrocław. A potem prawie każdy z wrocławskich laureatów go wspominał, a przede wszystkim dziękował za jego dokonania na rzecz środowiska.

– W ciągu minionych 14. lat  w konkursie Lodołamacze wzięło udział ponad 5000 firm. “Kapituły Konkursu przyznały 1380 nagród oraz 166 wyróżnień – rozpoczęła redaktor  Beata Tomanek z Polskiego Radia Katowice, związana z konkursem od samego początku, która w tym roku Galę poprowadziła. Konkurs w tym czasie ewoluował, od kiku lat nie odbywa się w każdym województwie, łącząc je w regiony. W Katowicach uhonorowano pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z czterech województw – śląskiego, opolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

– Zniknął ten bardo niebezpieczny, utrzymujący się przez wiele lat obraz, że osoba z niepenosprawnością jest gorszym, niewydajnym pracownikiem. Dzisiaj firma stawia na to, że chce zatrudniać dobrego, wykwalifikowanego, przygotowanego do zdalnej pracy pracownika, i takie osoby znajduje bez problemu wśród osób z niepełnosprawnością – powiedział na otwarciu Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, organizatora konkursu Lodołamacze.

Nagrody przyznawane są również firmom, instytucjom i osobom, które są przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, bowiem co kilka lat organizatorzy wprowadzają kolejne kategorie, jak Zdrowa Firma, Przyjazna Przestrzeń, Dziennikarz bez Barier; w tym roku uczestnicy startowali w siedmiu kategoriach. Toteż kapituły poszczególnych regionów mają coraz więcej pracy, więcej dyskusji, jak przyznał Roman Kołek – wicemarszałek województwa opolskiego, przewodniczący w tym roku obradom Kapituły. Jak co roku członkowie Kapituły przyznali również statuetki dla Super Lodołamacza i Lodołamacza Specjalnego 2020.

Podczas gali wystąpiła Iga Kozacka – wokalistka, autorka muzyki i tekstów, asolwentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, półfinalistka V edycji programu The Voice of Poland.

A oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

Zakład Pracy Chronionej:

I miejsce zajęła ABC-Service z Wrocławia, już od trzech dekad dająca pracę kilkuset osobom z niepełnosprawnościami, II miejsce Odnowa Sp.z o.o. z Opola, III miejsce Zakłady Usługowe „EZT” S.A. z Sosnowca. Wyróżnienie otrzymał STEN Stanisław Jaroszuk z Wrocławia.

O wręczenie nagród w tej kategorii poproszono Łukasza Żmudę – dyrektora Opolskiego Oddziału PFRON, Jana Zielińskiego, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Krzysztofa Kosińskiego, wiceprezesa POPON.

Otwarty Rynek, nagrody laureatom wręczali Jan Wroński, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Paweł Parus – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych marszałka województwa dolnośląskiego i Krzysztof Kosiński, wiceprezes POPON.

I miejsce zajęła Fundacja Leżę i Pracuję z Katowic. To pierwsza agencja marketingowa, która powstała po to, aby dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową, by udowodnić, że w marketingu można pracować z każdego miejsca na świecie – nawet z … łóżka.  II  miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku, Cafe Równik  z Wrocławia. Dyplom za zajęcie III miejsca otrzymała Spółdzielnia Socjalna Honolulu z Katowic (restauracja “Drzwi zwane koniem” w Katowicach).

Instytucja – w tej kategorii zwycieżyła  Fundacja Promyk Słońca z Wrocławia, otrzymując statuetkę Lodołamacza. II miejsce Kapituła przyznała Brzeskiemu Stowarzyszeniu Chorych na SM, III Bielskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu „Teatr Grodzki”z Bielska-Białej.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie Fundacji  Aktywizacja, Oddział w Opolu.

Nagrody wręczyli Bożena Michałek, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych prezydenta Katowic, Andrzej Mańkowski zastępca dyrektora MOPS we Wrocławiu i Krzysztof Kosiński.

Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa:

I miejsce przypadło WTZ Stowarzyszenia Ostoja z Wrocławia. W placówce tej prowadzone są indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne w 13 zróżnicowanych tematycznie pracowniach. Głównym celem Ostoi jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami; dzięki indywidualnemu podejściu i szerokiej ofercie pracowni uczestnicy nabywają i rozwijają umiejętności społeczne, osobiste, zawodowe a także kompetencje pracownicze.

II miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej Rosa, Caritas Diecezji Legnickiej z Jeleniej Góry,

III – Zakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno-Usługowy Wspólna Pasja w Żorach.

Wyróżnienie przyznano WTZ i ZAZ Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Statuetkę w kategorii Przyjazna Przestrzeń otrzymała Gmina Wrocław. Wrocław to konkretne działania programu “Bez barier”, to projekty realizowane wspólnie przez jednostki miejskie we współpracy z NGO, mające charakter interdyscyplinarny. Łamanie stereotypów, tworzenie klimatu, w którym tolerancja oraz szacunek dla drugiego człowieka są ogromnie ważne, promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach.

Zdrowa Firma

W tej kategorii triumfował Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, który szczyci się dorobkiem budowanym przez 45 lat, dzięki niemu wiele osób ciężko doświadczonych przez los odnalazło swój życiowy cel, to “Nasz start” – lubią o nim mówić jego członkowie.

Statuetkę wraz z Krzysztofem Kosińskim wręczał Dominik Golema – rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Statuetkę w kategorii Dziennikarz bez Barier wręczyli senator Marek Plura i Krzysztof Kosiński . Otrzymał ją  Krzysztof Wostal za prowadzenie cyklu internetowych audycji “Czas na społeczeństwo” – tworzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Obywatelskie “Bona Fides” i Fundację Transgresja z Katowic. Laureat jest osobą głuchoniewidomą.

Super Lodołamacz em 2020 została Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka z Wrocławia. Od 10 lat działa na rzecz dostępności kultury, sportu i sfery publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – głównie słuchu i wzroku. Stworzyła i prowadzi pierwszy w Polsce portal filmowy ADAPTER, który publikuje polskie i zagraniczne filmy z audiodeskrypcją, napisami lub tłumaczeniem migowym.

Statuetkę dla Lodołamacza Specjalnego przyznano Teresie i Kazimierzowi Jednorogom z Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która rozpoczęła działalność w 1991 roku, organizuje kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży i dorosłym w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji. Statuetkę odebrała ich przedstawicielka, laureaci akurat przebywali po raz pierwszy od 30 lat w sanatorium.

Zobacz galerię…

Tekst I fot. Ilona Raczyńska

Data publikacji: 30.09.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również