„Ulga na prąd” – komu przysługuje?

14 października prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Ustawa ta wprowadza zamrożenie cen energii elektrycznej, do wysokości określonego rocznego limitu, który dla gospodarstwa domowego wynosi 2 MWh. Dla rodziny zamieszkującej z niepełnosprawnym jej członkiem limit zwiększa się do 2,6 MWh. Z wyższego limitu może także korzystać osoba niepełnosprawna prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe. Dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny limit określono do 3 MWh.

Rząd przyjął także projekt rozwiązania, które ma chronić przed podwyżkami te gospodarstwa domowe, które przekroczą ww. limity. Pod obrady Sejmu niebawem trafią przepisy ustawy, która będzie gwarantowała maksymalną cenę prądu, w tym dla gospodarstw domowych do 693 zł za 1 MWh.

Inne rozwiązania to m.in. upust 10 proc. za oszczędzanie prądu oraz dodatek 1000 zł, a w przypadku zużycia prądu ponad poziom 5 MWh rocznie – 1500 zł dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ciepła jest zasilane prądem.

Ustawa precyzuje, że do korzystania z limitu 2,6 MWh uprawnia orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, także o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów (art. 62 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o rehabilitacji), oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź status osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, również orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

To oznacza, że w taryfach na energię elektryczną na 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne nie podwyższą stawek dla gospodarstw domowych, a będą stosować te z 2022 r.

To również oznacza, że z zamrożonych cen na prąd do limitu 2 MWh ma prawo korzystać każde gospodarstwo i nie trzeba składać w tym celu żadnych wniosków. Aby jednak korzystać z wyższego limitu 2,6 MWh dla OzN i 3 MWh dla rolników i dużych rodzin, trzeba będzie złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnianiu warunków wyżej wymienionych i zawierające klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”.

Wzór druku takiego oświadczenia dla swoich klientów przygotują spółki energetyczne, które będą mogły również zweryfikować prawo do wyższego limitu, żądając przedstawienia do wglądu stosownego orzeczenia potwierdzającego to prawo.

Oprac. IKa

Data publikacji: 19.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również