Usługi asystenckie i opieka wytchnieniowa w 2022 r. 25 mln zł w ramach dodatkowych konkursów

W ramach dodatkowych konkursów ofert do programów Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami i Opieka wytchnieniowa edycja 2022 skierowanych do organizacji pozarządowych dofinansowanie otrzymało w sumie 40 organizacji na łączną kwotę ponad 25,4 mln zł.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie zarówno dla samych osób z niepełnosprawnościami, jak i ich bliskich. Pozwalają na bardziej samodzielne życie i większą niezależność, a także na złapanie oddechu i chwilowy „urlop” od zajmowania się podopiecznym.

– To rozwiązania, które były głośno postulowane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W ramach dodatkowych konkursów ofert do programów Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami i Opieka wytchnieniowa edycja 2022 skierowanych do organizacji pozarządowych dofinansowanie otrzymało 40 organizacji na kwotę ponad 25,4 mln zł – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

W pierwszym konkursie ofert w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2022 dofinansowanie uzyskało 85 organizacji pozarządowych na kwotę przeszło 93,6 mln zł.

– W dodatkowym konkursie ofert dofinansowanie otrzymało 28 organizacji na kwotę 12,7 mln zł. W sumie to ponad 106 mln zł dla ponad stu organizacji pozarządowych na realizację usług asystenckich w tym roku – wskazuje wiceminister Wdówik.

Opieka wytchnieniowa

W ramach pierwszego konkursu ofert do programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami wyłoniono 42 organizacje z dofinansowaniem w wysokości 40,2 mln zł.

– Dodatkowy konkurs ofert to 12 organizacji z dofinansowaniem w wysokości 12,7 mln zł. W tym roku dofinansowanie na działania związane z opieką wytchnieniową dla bliskich lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami otrzymały w sumie 54 organizacje pozarządowe na kwotę niemal 53 mln zł – wylicza wiceminister Wdówik.

Info: MRiPS, fot.freepik.com

Data publikacji: 24.05.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również