Ustawa o rehabilitacji przyjęta przez Senat

16 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Trójstronnej Komisji ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy dotyczące znowelizowanej ustawy o rehabilitacji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: BCC, PKP Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.

Wyrażono bardzo krytyczną opinię wobec tego aktu prawnego, który 17 listopada będzie przedmiotem prac Senatu.

Reprezentujący stronę rządową minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapewnił, że sytuacja na rynku pracy będzie monitorowana, a gdyby uległa ona pogorszeniu dopracowane zostaną instrumenty mające temu zapobiec, nie wykluczając powrotu do rozwiązań obecnie obowiązujących.

17 listopada Senat w formie uchwały przyjął bez poprawek ustawę o rehabilitacji z 29 października 2010 roku.

W trakcie dyskusji znamienne zdanie wygłosił senator Władysław Dajczak: – Zmieniamy ustawę, która działała dobrze. To jest kuriozalna sytuacja.

Oprac. R.S.

Pobierz nowelizację

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również