Ustawa o świadczeniu wspierającym przyjęta przez Sejm

26 maja Sejm przyjął uchwałę o świadczeniu wspierającym dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Będzie ono wynosić – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia – od 40 do 220 proc. wysokości renty socjalnej. Przed głosowaniem głos zabrał Paweł Wdówik, sekretarz stanu w resorcie rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych określając, że ten akt prawny ma „charakter epokowy”.

„Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa, nad którą za chwilę odbędzie się głosowanie, jest ustawą o charakterze epokowym. To jest zasadnicza zmiana w polityce społecznej, w podejściu także do osób z niepełnosprawnością. Nasz rząd bardzo poważnie podjął się wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Chcę tu podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale także wszystkim ministrom i posłom Prawa i Sprawiedliwości za determinację w tym działaniu. Począwszy od programu „Dostępność+”, przez Fundusz Solidarnościowy doszliśmy do momentu, w którym osoba z niepełnosprawnością staje się podmiotem i decydentem we własnych sprawach. Ta ustawa, po pierwsze, rozwiązuje trudny tak długo do rozwiązania problem dotyczący łączenia przez opiekunów pracy zarobkowej ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Wprowadzamy zmianę polegającą na możliwości wykonywania przez opiekunów dzieci do 18. roku życia pracy bez ograniczeń. Wprowadzamy świadczenie wspierające dla osób po 18. roku życia, które to świadczenie po raz pierwszy w Polsce oprze się na funkcjonalnej ocenie niepełnosprawności, czyli na tym, co człowiek może, a nie – czego mu brakuje. Osoby, które potrzebują wsparcia o najwyższym poziomie, otrzymają dodatkowo, poza wszystkimi świadczeniami, które otrzymują do tej pory, które zostają bez zmian, nawet 3,5 tys. zł, czyli 220 proc. renty socjalnej. To jest świadczenie, które obejmie co najmniej pół mln obywateli i będzie udzielane w różnej wysokości, świadczenie, które zaczniemy wypłacać już od stycznia (2024 r. NS) i które kosztuje 4 mld zł. Ale te pieniądze są, bo osoba z niepełnosprawnością rzeczywiście staje się, będzie w Polsce obywatelem, a nie podopiecznym. Bardzo proszę państwa o przyjęcie tej ustawy” – zakończył swe wystąpienie wiceminister Wdówik..

Ustawa przewiduje, że wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od poziomu potrzeby wsparcia, który mają określać wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów. 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej – na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej – na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej – na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej – na poziomie od 70 do 74 punktów.

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto ustawa przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno, zaś pobierający je opiekun będzie miał możliwość dorabiania bez limitu.

– To jest nasz wielki sukces z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że my wreszcie odczarowujemy funkcję opiekuna i dajemy osobom z niepełnosprawnościami godność i podmiotowość. Od 18. roku życia osoba z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie na siebie, dla siebie. Sama decyduje, co z tym świadczeniem będzie robić – powiedział dziennikarzom po głosowaniu wiceminister Paweł Wdówik. – Oczywiście prawa nabyte pozostają, więc ci, którzy korzystali z dotychczasowych rozwiązań, mogą na nich pozostać – zaznaczył.

– Natomiast do 18. roku życia rodzice, opiekunowie mogą otrzymywać, tak jak do tej pory, świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach, pracując bez jakichkolwiek ograniczeń. Spełniliśmy postulaty wielu środowisk opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami dając im możliwość pracy bez jakichkolwiek limitów, bez jakichkolwiek ograniczeń – poinformował Wdówik.

– Kolejnym krokiem będzie asystencja osobista wprowadzona ustawowo – zapewnił. – To zamknie pewien komplet, który daje osobie niepełnosprawnej szanse na niezależne życie – podkreślił pełnomocnik.

Teraz projekt ustawy o świadczeniu wspierającym będzie przedmiotem obrad Senatu.

Oprac. rhr/, fot. Rafał Zambrzycki / Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 27.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również