Trwa pilotaż instrumentów aktywizujących zawodowo OzN

Jeszcze do końca lipca będzie można wziąć udział w pilotażu instrumentów aktywizujących zawodowo OzN: Specjalistyczne doradztwo zawodowe, Inkubator przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością, Akademicki inkubator przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością oraz Asystent działalności gospodarczej. Wsparcie jest całkowicie bezpłatne.

Są one dostępne w ramach projektu „Włączanie wyłączonych” realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Pełnomocnika Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych.

Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych.

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia osobom z niepełnosprawnością odnalezienie się na rynku pracy, zwiększenie aktywności i opracowanie własnego planu zawodowego.

Doradcy przekazują uczestnikom informacje o potrzebach lokalnego rynku, narzędziach rynku pracy i możliwościach skorzystania z dofinansowań. Do tej pory w instrumencie wzięło udział 70 osób w Polsce. Telefon: 533 020 305. E-mail: doradztwo@cpt.org.pl

Nowoczesny Inkubator przedsiębiorczości OzN działa od stycznia 2023 roku, zarówno w formule online na terenie całego kraju i/lub na bezpośrednich spotkaniach w siedzibie Inkubatora.Przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami, które pragną postawić pierwsze kroki na drodze do otworzenia biznesu i potrzebują wsparcia specjalistów w zakresie m in. prawa, finansów, zarządzania, księgowości i marketingu. Telefon: 790 799 890, 661 168 167. E-mail: inkubator@bez-granic.org. Adres: ul. Welecka 38, 72-006 Mierzyn

Osoby studiujące mogą zgłosić się do Akademickiego inkubatora przedsiębiorczości OzN, gdzie stworzą swój pierwszy biznes plan, zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania działalności gospodarczej i wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz gadżety. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, klauzuli RODO oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie realizatorów projektu:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: https://www.merito.pl/gdansk/aktualnosci/wlaczenie-wylaczonych-inkubator-przedsiebiorczosci-osob-z-niepelnosprawnoscia
Uniwersytet Szczeciński: https://inkubator.usz.edu.pl/

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres e-mail: cbir@wsb.gda.pl lub cbirus@usz.edu.pl lub dostarczyć bezpośrednio na jeden z adresów: Gdańsk, al. Grunwaldzka 238 A, pokój A316, Szczecin, ul. Cukrowa 8, pokój 206.

Instrument Asystent działalności gospodarczej powstał, aby wspomóc osoby zaczynające prowadzenie własnego biznesu w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności.

Uczestnicy otrzymują zwrot 70 proc. kosztów zatrudnienia asystenta przez okres 6 miesięcy w pełnymwymiarze godzin. Telefon: 575 480 430. E-mail: asystent@cpt.org.pl

Nabór na Dostępną i elastyczną dotację został zakończony. Uczestnikom przyznano 24 dotacje na łączną kwotę 1 555 950 zł.

Kolejne etapy projektu „Włączanie wyłączonych” po zakończeniu pilotażu:
● Dokonanie, w oparciu o wyniki pilotażu oraz rekomendacje, modyfikacji pierwotnej propozycji funkcjonujących instrumentów i proponowanych nowych instrumentów oraz proponowanego mechanizmu wsparcia a także przedstawienie projektu zmian prawa.
● Przeprowadzenie konsultacji środowiskowych wypracowanych zmian prawnych z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy.
● Wypracowanie, w oparciu o wyniki pilotażu oraz przeprowadzone po jego zakończeniu konsultacje, ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji zawodowej oraz harmonogramu ich wdrożenia.

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

Oprac. rhr/, grafiki: mat. prasowe

Data publikacji: 29.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również