Ustawa ws. dodatku 500 zł dla niepełnosprawnych od września

Od 1 września ma wejść w życie ustawa o świadczeniu dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu państwa i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opis projektu ustawy 2 lipca został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości do 500 zł będzie przysługiwało osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego), a które otrzymują z systemu zabezpieczenia społecznego nie więcej niż 1600 złotych.

Świadczenie ma być przyznawane na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy na wniosek osoby uprawnionej.

W sytuacji gdy osoba z niepełnosprawnością przestanie pobierać świadczenia z systemu emerytalno-rentowego lub gdy świadczenia wzrosną powyżej 1600 zł, to utraci ona prawo do nowego świadczenia.

Nowy dodatek będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto będzie wolny od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniany w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do innych świadczeń.

Najprawdopodobniej pierwsze wypłaty z programu 500 plus dla osób niepełnosprawnych rozpoczną się w październiku br., jest to uzależnione od długości procesu legislacyjnego i decyzji prezydenta. Zapewnił o tym 3 lipca wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

kat, fot. pixabay.com
Data publikacji: 03.07.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również