W Gdyni powstał nowy, prawdziwy DOM

Na otwarciu ośrodka przemawia prezydent Wojciech Szczurek, obok wiceprezydenci

W piątek, 30 czerwca dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodzice i opiekunowie, a także liczni zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu Dziennego Ośrodka Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” w Gdyni.

Pierwszą łopatę pod jego budowę wbito latem 2021 roku. Inwestycja realizowana była przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w partnerstwie z miastem Gdynia. Polegała na rozbudowie, adaptacji i wyposażeniu budynku przy ul. Harcerskiej przeznaczonego na Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” oraz stworzeniu w ramach projektu „SamoDZIELNI”  30 miejsc dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży do 25. roku życia z różnego typu niepełnosprawnościami. Wsparcie przewidziano również dla opiekunów. By sfinansować inwestycję PSONI pozyskało środki z różnych źródeł: przede wszystkim z Unii Europejskiej, budżetu miasta Gdyni, jak również z PFRON.

Na uroczystym otwarciu, zjawili się przedstawiciele gdyńskiego samorządu z  prezydentem Wojciechem Szczurkiem i wiceprezydentami, obecna była również Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnościami, a także dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, dyrektorka Pomorskiego Ośrodka Polityki Społecznej, oraz prezeska zarządu głównego PSONI, przedstawiciele innych pomorskich instytucji, a przede wszystkim – beneficjenci ośrodka, czyli dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodzice i opiekunowie.

Gospodarze ośrodka zaprosili wszystkich gości do obejrzenia nowo wybudowanego budynku. Zakres prac, jakość wykończenia i wnętrz obiektu zachwyciła wszystkich. Powstało tu miejsce zapewniające odpoczynek i stanowiące swoisty azyl zarówno dla opiekunów, jak i dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Wnętrza ośrodka zachwycają również funkcjonalnością. Tu będzie można odetchnąć, odpocząć.

Jest w nim przyjazna przestrzeń, która posłuży do bezpiecznej reintegracji, rehabilitacji i budowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością. To również miejsce, w którym będą mogli przebywać rodzice oraz opiekunowie dzieci i młodzieży w początkowej fazie separacji.

Znajdują się tutaj sale dla uczestników do terapii grupowej oraz indywidualnej, szereg pracowni, sal do różnorodnych terapii, dostosowanych do różnego rodzaju niepełnosprawności.

Jak ważne jest wytchnienie w procesie opieki nad osobą z niepełnosprawnościami wiedzą wszyscy ci, których ta kwestia dotyczy. Załatwienie ważnych spraw, potrzeba pobycia sam na sam ze sobą, we własnej przestrzeni, oddech od jakże trudnych, codziennych obowiązków i samej codzienności, a jednocześnie poznanie innych, rozwinięcie kompetencji – to coś, co jest niezwykle istotne i co daje odpowiedni balans życiowy.

W budynku znalazło się też miejsce na kawiarnię dla lokalnej społeczności. W niej utworzone zostaną miejsca pracy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez gdyńskie koło PSONI. Lokal będzie również przyjazny dla osób korzystających z transportu rowerowego.

– To nowe miejsce na mapie Gdyni, dedykowane tym wszystkim osobom, które tego rodzaju wsparcia potrzebują. To bardzo innowacyjne miejsce; miejsce sfinansowane w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej, ale także z budżetu miasta Gdyni. To będzie miejsce, które z pewnością jest wyczekiwanie i będzie wsparciem dla wszystkich rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnością – powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Zobacz galerię…

Oprac. IKa, fot. Zygmunt Gołąb / www.gdynia.pl

Data publikacji: 04.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również