W Katowicach wręczono Nagrody im. Juliusza Ligonia

W Katowicach wręczono Nagrody im. Juliusza Ligonia

Biskup senior diecezji legnickiej Stefan Cichy, muzyk Henryk Jan Botor oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem zostali we wtorek wyróżnieni Nagrodą im. Juliusza Ligonia w Katowicach.

Nagroda ta jest od ponad 50 lat przyznawana wybitnym osobom i instytucjom, które szczególnie zasłużyły się dla regionu. Wyróżnienia 43. edycji nagrody wręczono 13 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bp Stefan Cichy – katowicki biskup pomocniczy w latach 1998-2005 oraz biskup diecezjalny legnicki w latach 2005-2014 – został wyróżniony za wieloletnią i ofiarną posługę Kościołowi i społeczeństwu na Górnym i Dolnym Śląsku, za formację pokoleń kapłanów i wiernych świeckich oraz za działalność naukową, popularyzatorską i społeczną w duchu Soboru Watykańskiego II i śląskiego etosu.

Kompozytor i organista Henryk Jan Bator otrzymał nagrodę „za twórcze poszukiwania artystyczne i wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej”, a Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem „za codzienny trud pracy w duchu miłosierdzia”.

– Nagroda ma piękną tradycję i znaczącą rangę, jest przyznawana za działalność społeczną i szczególne zasługi dla ziemi śląskiej. Ma też znaczenie popularyzatorskie, wskazując tych, których osiągnięcia są godne naśladowania – powiedział PAP sekretarz kapituły Maciej Szepietowski. Kapitule przewodniczy ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer.

W ubiegłym roku laureatem nagrody im. Juliusza Ligonia został aktor Franciszek Pieczka, siostra boromeuszka i prezes Fundacji “Evangelium Vitae” Ewa Jędrzejak oraz Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

Nagrodę im. Juliusza Ligonia ustanowiło w 1963 r. Stowarzyszenie PAX. Obecnie przyznaje ją Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”.

Juliusz Ligoń (1823-89) był działaczem narodowym i poetą. Prowadził polską działalność oświatową. Współpracował z pismami w zaborze pruskim i w Galicji, publikując wiersze, dramaty, artykuły, opowiadania i gawędy. Uważany jest za współtwórcę regionalnego dramatu ludowego na Górnym Śląsku. (PAP)

lun/ pz/

Data publikacji: 14.09.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również