Większe wsparcie dla NGO’s i samorządów

Wojciech Skiba, prezes Zarządu PFRON na spotkaniu z przedstawicielami Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością, 16 grudnia w Warszawie, przekazał umiarkowanie optymistyczne informacje dla organizacji pozarządowych zrzeszających osoby z niepełnosprawnością i działających na ich rzecz oraz dla samorządów.

Dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie o rehabilitacji jednostki te w 2011 r. otrzymają na działalność na rzecz tej grupy osób wsparcie finansowe wyższe o 450 mln zł niż w roku bieżącym, tj. na poziomie zbliżonym do roku 2008. Najtrudniejszy, jak co roku, dla tych organizacji będzie pierwszy kwartał, bo zakończyły one realizację starych projektów dofinansowywanych z Funduszu, a nie mają informacji, czy nowe projekty otrzymają finansowe wsparcie, zwłaszcza, że konkurs na nowe zadania ma zostać ogłoszony dopiero w pierwszym kwartale 2011 roku.

Aby utrzymać płynność finansową PFRON Ministerstwo Finansów zadeklarowało uruchomienie dotacji budżetowej już na początku roku. W przypadku realizacji programów wieloletnich organizacje powinny otrzymać środki w styczniu i lutym. Na nowe projekty środki zostaną wypłacone dopiero po podpisaniu umowy. Rozważana jest możliwość kwalifikowalności odsetek od kredytów; oznacza to, że organizacja która wzięła kredyt na realizację projektu będzie mogła go spłacić wraz z odsetkami z środków otrzymanych z PFRON.

Prezes Skiba poinformował ponadto, że PFRON planuje w 2011 roku powierzanie organizacjom pozarządowym zadań również w trybie pozakonkursowym.

PS. Znaki zapytania jednak pozostają. W 2010 roku uznania ekspertów PFRON oceniających wnioski w konkursach nie uzyskały m.in. renomowane przedsięwzięcia w tym międzynarodowe, realizowane nieraz od kilkunastu lat. Niektóre z nich otrzymały dofinansowanie dopiero po interwencji. Jak zatem można rozpocząć działania w ramach projektu, finansując je kredytem, nie mając żadnej pewności, że wniosek pozytywnie przejdzie ocenę merytoryczną? Abstrahując od tego, że większość organizacji pozarządowych po prostu nie posiada zdolności kredytowej…
Zaś sprawą zasadniczą będzie termin ogłoszenia konkursu i wiążący się z nim termin jego rozstrzygnięcia. Oby nie okazało się – biorąc pod uwagę dotychczasowe procedury stosowane przez PFRON – że umowy będą podpisywane w drugiej połowie 2011 roku…

W tym kontekście zadania o charakterze informacyjnym realizowane przez organizacje pozarządowe zdecydowanie powinny być im zlecane w trybie pozakonkursowym.
Ryszard Rzebko

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również