Wolontariat senioralny przedmiotem obrad sejmowej komisji

Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ 19 marca rozpatrzyła informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu, jako formy aktywizacji osób starszych i możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Paweł Zgórzyński.

Jedną z przyjaznych i bezpiecznych form aktywności społecznej jest wolontariat senioralny, realizowany poprzez zaangażowanie się w organizację lokalnej społeczności lub udział w grupach wsparcia, we współpracy z różnego rodzaju instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi.

Wolontariat poprawia jakość życia osób starszych, jednocześnie dając im możliwość większego uczestnictwa w społeczności oraz nawiązywania nowych relacji, rozwijania umiejętności i poczucia własnej wartości. Jest to szczególnie ważne po zakończeniu aktywności zawodowej, ponieważ zapełnia pustkę i nadaje życiu na emeryturze nowy sens. Wolontariat przyczynia się do poprawy samopoczucia seniorów poprzez poczucie spełnienia i satysfakcji z pomagania innym.

Wolontariat jako forma partycypacji obywatelskiej seniorów przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowi także jeden z kluczowych elementów budowy pozytywnego wizerunku osób starszych w sferze publicznej. Osoby starsze mają ogromny potencjał, który może i powinien być wykorzystany przez organizacje działające w lokalnej wspólnocie. Seniorzy to nieocenione źródło wiedzy i umiejętności opartych na długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeniach.

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z działań wolontariackich realizowanych przez osoby starsze, konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu zachęcenie tej grupy wiekowej do wspomnianej formy aktywności społecznej oraz promowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Jednocześnie niezbędne jest wzmocnienie współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w celu likwidowania ewentualnych barier w podejmowaniu wolontariatu senioralnego. Przyjazne środowisko oraz dostosowanie wymagań i warunków ewentualnej współpracy do możliwości seniorów zwiększy aktywność tej grupy w sferze publicznej i będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Cechą, która w sposób wyraźny różnicuje zaangażowanie w działania wolontariackie jest wykształcenie. Zgodnie z wynikami badań Głównego Urzędu Statystycznego, im wyższy był poziom wykształcenia, tym większy odsetek osób angażujących się w wolontariat. Wśród osób z wyższym wykształceniem aż 36,7 proc. poświęcało czas na dobrowolną i bezpłatną pracę na rzecz innych, a w grupie z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym było to o 16,1 punktów procentowych mniej osób.

Głównym programem realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu w środowisku lokalnym następuje rozwój wolontariatu wśród osób starszych, jest Program na rzecz Osób Starszych „Aktywni +”, który jest finansowany ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej.

Info: Sejm, fot. Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 20.03.2024 r,

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również