Wóycicka: przeanalizujemy ministerialny projekt dot. zmiany świadczeń

Wóycicka: przeanalizujemy ministerialny projekt dot. zmiany świadczeń

Prezydencka minister Irena Wóycicka spotkała się 5 maja z przedstawicielami opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy sprzeciwiają się propozycjom zmian w systemie świadczeń. Zapowiedziała, że projekt opracowany w MPiPS zostanie przeanalizowany w Kancelarii Prezydenta.

– Rozmawialiśmy o problemach, które dotyczą tego środowiska, przede wszystkim o tych związanych z przygotowywaną przez resort Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych – powiedziała Wóycicka.
Jak dodała, ustawa ta jest na etapie konsultacji, nie jest więc projektem rządowym, tylko ministerialnym.
– Projekt budzi wiele wątpliwości osób, które z nami rozmawiały. Osoby te podkreślały, że jest jeszcze czas i będą dokładać woli i starań, by rozmawiać z ministerstwem pracy, aby ukształtować ustawę tak, by była ona bardziej satysfakcjonująca dla środowiska – powiedziała.

Minister dodała, że podczas spotkania sygnalizowano, że być może planowane rozwiązanie zawiera problemy natury konstytucyjnej. – Umówiliśmy się, że obecny projekt przeanalizujemy z punktu widzenia jego zgodności z konstytucją, bo to są kompetencje prezydenta; na każdym etapie prac należy wyłapywać i zapobiegać ewentualnym błędom – poinformowała Wóycicka.
Zapowiedziała, że strony spotkania ustaliły także, że choć przed ustawą jest jeszcze długa procedura, to jeśli trafi ona na biurko prezydenta i będzie nadal budzić istotne zastrzeżenia dużej części środowiska osób opiekunów dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, to „kancelaria przeprowadzi konsultacje przed podjęciem przez prezydenta decyzji w sprawie tej ustawy”.
Kancelaria Prezydenta – jak zaznaczyła minister Wóycicka – zaprosiła na spotkanie zarówno organizacje, które organizują protest w stolicy, jak i te, które uczestniczą w ministerstwie pracy w rozmowach dotyczących rozwiązywania problemów opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Minister wskazała, że wszystkie zaproszone organizacje, poza jedną, wydelegowały swoich przedstawicieli.

Planowane zmiany, które budzą kontrowersje, przewidują, że wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy mieliby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Jego przyznanie zależne byłoby od kryterium dochodowego (1 tys. zł netto na osobę w rodzinie), a wysokość – od wieku niepełnosprawnego. Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą), mieliby świadczenie w wysokości 1200 zł w tym roku i 1300 zł od 2016 r. Opiekunom osób niepełnosprawnych dorosłych będzie przysługiwało świadczenie wynoszące 800 zł netto. Świadczenia na nowych warunkach miałyby otrzymać nowe osoby w systemie.
Obecnie opiekunowie dorosłych mają 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzależnionego od kryterium dochodowego (664 zł na osobę w rodzinie). Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodów, ale przysługuje tylko opiekunom osób, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem pełnoletności.

Projekt ustawy, który powstaje w MPiPS, realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. Trybunał orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału ustawodawca powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. (PAP)

ktl/ gma/

Data publikacji: 05.05.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również