Wsparcie integracji oraz aktywizacji OzN

1 grudnia br. w godz. 10:00 – 12:30 w  siedzibie Pracodawców RP w Warszawie, odbędzie się debata pt. „#PracaBezBarier – Wczoraj, Dziś, Jutro”, organizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnoprawnych.

Spotkanie jest kontynuacją inicjatywy dialogu międzyśrodowiskowego na rzecz wsparcia integracji i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, zaplanowano organizację debaty „#PracaBezBarier. Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – Wczoraj Dziś i Jutro” z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodawców oraz instytucji publicznych wspierających aktywizację osób niepełnosprawnych.

W drugiej części dnia odbędą się praktyczne warsztaty dla osób biernych zawodowo i/lub poszukujących zatrudnienia obejmujące zagadnienia motywacji, autoprezentacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Nadrzędnym celem debaty jest omówienie możliwości i perspektyw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zarówno ruchową jak i intelektualną, w obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych oraz wypracowanie wspólnych rekomendacji usprawnień w tym zakresie.

***
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) – inicjator spotkania, to parasolowa organizacja pożytku publicznego, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od ponad 20 lat. Misją Sejmiku jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie jak i intelektualnie, ochrona prawa do równości szans, rehabilitacja oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów tych osób poprzez podjęcie szeregu działań przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i instytucjonalnymi.

pr/, fot. freepik.com

Data publikacji: 08.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również