Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) 8 listopada, przy współudziale organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacji Łódź Akademicka oraz PFRON, po raz dziesiąty odbyła się konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, poświęcona zagadnieniom aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczył w niej Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnych, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

W spotkaniu wzięło udział około 200 uczestników, wśród nich przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych, różnych instytucji i osoby z niepełnosprawnościami. Celem konferencji było umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz zwiększenie ich szans na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu.

Konferencję prowadziły Monika Mazur, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami w fundacji, oraz Anna Płoszyńska – wicemiss świata na wózku i mistrzyni w pływaniu. Anna ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym – uczelni, która od 10 lat współorganizuje to wydarzenie.

W opinii prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Tomasza Kostki, konferencja przede wszystkim ma na celu pokazanie młodym ludziom z niepełnosprawnościami, że realizacja ich marzeń o wykształceniu i zdobyciu zawodu jest możliwa.
Towarzyszy jej również zjazd pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych oraz Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie OzN z potencjalnymi pracodawcami, to bardzo ważne działanie dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
– Dziś mówimy o zatrudnieniu i mamy dane, z których wynika, że osoby z niepełnosprawnościami posiadające wykształcenie wyższe mają wielokrotnie łatwiejszy start na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie zatrudnieniowej wynosi 70 proc. wśród osób niepełnosprawnych, podczas gdy z grupy osób z wykształceniem zawodowym wynosi on ok. 10 proc. To pokazuje, jak bardzo kluczowy jest dostęp do edukacji na poziomie wyższym – zaznaczył P. Wdówik. Przyznał jednak, że Polska pod względem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – pomimo realnego wzrostu w ostatnich czterech latach – jest nadal „w ogonie Europy”.

– Tendencję mamy pozytywną, ale jest przed nami to ogromne wyzwanie, jakim jest reforma wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. W tej chwili mamy model, który wspiera pracodawcę, nie wspiera osoby niepełnosprawnej. W trudnym czasie pandemii i wojny na Ukrainie nie chcieliśmy dokładać rynkowi pracy dodatkowych wyzwań, ale ufam, że nowy rząd potraktuje tę sprawę priorytetowo – wskazał Wdówik.
Przyjęta przez resort rodziny strategia zakłada, że do 2030 roku liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnościami wzrośnie w Polsce do 40 procent.
– Wózek nie przeszkadza w niczym, możemy pracować, zakładać rodziny, robić co tylko chcemy (…) – tłumaczył Patryk Paczesny, jeden z uczestników debaty, który w wieku 19 lat po wypadku na przejściu dla pieszych usiadł na wózku.

– Ta konferencja jest platformą dyskusji, w jaki sposób dojść do wskaźnika zatrudnialności osób z niepełnosprawnościami z krajów skandynawskich czy Europy Zachodniej. Na pewno zaangażowanie środowiska uczelni akademickich jest jednym z takich pomysłów – dodał Hubert Gęsiarz, prezes współorganizującej konferencję Fundacji Łódź Akademicka

Przepustką jest wyższe wykształcenie.
– Cieszę się, że władze uniwersyteckie zajmują się sprawą aktywizacji zawodowej takich osób, bo wszelkie dane wskazują, że edukacja i właściwe wykształcenie wyższe to najlepsza przepustka do otwartego rynku pracy – powiedziała doradczyni prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk. – Praca daje godność, daje sprawczość i to są te wartości, które w życiu osób z niepełnosprawnościami mają ogromny potencjał do wykorzystania, są tak samo istotne, jak w życiu osób sprawnych – zaznaczyła.
M. Malinowska-Kowalczyk podkreśliła, że kwestia polityki wyrównywania szans na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami powinna być sprawą ponad podziałami politycznymi, bez względu na to, kto będzie stał na czele przyszłego rządu.

Oprac. IKa, fot. mat. prasowe

Data publikacji: 08.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również