Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi głównym celem projektu UNICEF i Spotify

Skuteczna pomoc młodym ludziom i wspieranie ich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego – to podstawowy cel współpracy UNICEF i Spotify. Partnerstwo ma za zadanie łączyć możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców dzięki popularnej platformie streamingowej oraz bogatą wiedzę ekspercką największej światowej organizacji działającej na rzecz dzieci. Wspólne działania mają w pierwszej kolejności skupiać się na potrzebach psychicznych młodych ludzi dotkniętych konsekwencjami wojny w Ukrainie.

Uruchomiona wspólnie nowa sekcja “Our Minds Matter” dostępna jest w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Projekt skupia się na reagowaniu na pilne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi, którzy ucierpieli w wyniku wojny w Ukrainie. Platforma udostępnia słuchaczom wyselekcjonowaną muzykę i treści zaprojektowane w celu wspierania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz stworzenia dla młodych ludzi bezpiecznej przestrzeni zawierającej łatwo dostępne, sprawdzone i rzetelne informacje w tym zakresie. Podcast “W Mojej Głowie” (ang. On My Mind), który jest częścią bezpłatnej sekcji Spotify, ma za zadanie przełamywać stereotypy dotyczące zdrowia psychicznego i przekazać wskazówki, jak radzić sobie ze stanami lękowymi czy pielęgnować zdrowe relacje.

Starając się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby młodzieży, Spotify i UNICEF prowadzili konsultacje z młodymi ludźmi z Ukrainy i Polski, aby współtworzyć, dostosowywać, digitalizować i tłumaczyć treści dotyczące zdrowia psychicznego, publikowane platformie.

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są jednymi z najważniejszych komponentów zdrowego rozwoju i przyszłości dziecka. Niestety, obecnie jeden na siedmiu nastolatków na całym świecie doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym, przy czym połowa wszystkich zaburzeń psychicznych rozwija się przed ukończeniem zaledwie 14. roku życia, a 75 proc. przed ukończeniem 20. roku życia. Nasilające się konflikty na całym świecie doprowadziły do rekordowej liczby 89 mln dzieci wysiedlonych ze swoich domów, narażając je na poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

– Dzięki współpracy ze Spotify mamy możliwość bardzo szerokiego dotarcia do młodych ludzi poprzez platformę, której wielu z nich używa na co dzień. Ze wsparcia mogą w prosty sposób skorzystać także osoby niechętnie nastawione do tradycyjnych form pomocy psychologicznej oraz mające utrudniony dostęp do tego typu usług. Jest to szczególnie istotne w przypadku najmłodszych dotkniętych niszczycielskim wpływem konfliktów zbrojnych na psychikę – wyjaśnia Renata Bem, dyrektor generalna UNICEF Polska.

– Zrozumienie codziennych potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie jest kluczem do ich wsparcia. Dlatego cieszę się, że UNICEF połączył siły ze Spotify i współpracuje z grupą ukraińskiej i polskiej młodzieży, aby wspólnie tworzyć podcast „W Mojej Głowie”. Zapewnienie dobrego stanu zdrowia psychicznego i samopoczucia w okresie dojrzewania może sprzyjać lepszemu przejściu od dzieciństwa do dorosłości, a także rozwinąć pełny potencjał młodego człowieka w przyszłości – uwaza Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Warto podkreślić, że wszystkie treści dostępne w sekcji “Our Minds Matter” są dostępne nieodpłatnie. To znaczy, że każdy nastolatek w Polsce ma dostęp do szerokiej gamy materiałów, które odpowiadają na potrzeby młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, bez względu na to, gdzie w tym momencie się znajduje. UNICEF poprzez projekt ze Spotify ma nadzieję na dotarcie do jak największego grona młodych ludzi w Polsce i w innych krajach oraz w ten sposób wspierać ich zdrowie psychiczne.

Info: UNICEF

Data publikacji: 19.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również