„Wyjście awaryjne”. Film, który może uratować życie

W razie pożaru lub innego zagrożenia osoby z niepełnosprawnościami są w pełni zależne od pomocy innych. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zakończyła pracę nad filmem „Wyjście awaryjne”. Pokazano w nim najważniejsze zasady obowiązujące podczas ewakuacji osób poruszających się na wózkach. 

Film adresowany jest zarówno do osób pracujących w placówkach, w których przebywają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, ale również do strażaków i innych służb ratujących zdrowie i życie ludzi. To film instruktażowy, w którym pokazano jak bezpiecznie i z wykorzystaniem różnych sprzętów ewakuować osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Skąd pomysł na taki film?
Przestrzeń publiczna w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Niestety temat ich ewakuacji nadal raczkuje. Należy pamiętać, że osoby poruszające się na wózku w momencie zagrożenia stają się zależne w 100 proc. od pomocy innych osób.

– Zapewnienie bezpieczeństwa to podstawa w naszych działaniach. Jeżeli pojawia się okazja, że możemy coś zrobić jeszcze lepiej i z pożytkiem dla innych to robimy to! – podkreśla Maciej Wiatrowski, wiceprezes Fundacji PODAJ DALEJ. – Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, przeszkoliliśmy naszych pracowników oraz grupę konińskich strażaków z zasad ewakuacji z wykorzystaniem płacht, materacy i krzeseł ewakuacyjnych.

Owocem tych działań jest film instruktażowy dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na kanale YouTube Fundacji: https://youtu.be/OVH-YFOvOAo

– Film opracowany przez Fundację PODAJ DALEJ to dla nas bardzo dobry materiał szkoleniowy. Omówiono w nim nie tylko sposób korzystania ze specjalistycznego sprzętu, ale również pokazano jak bezpiecznie chwytać, przenosić i ewakuować osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. To wiedza bezcenna, która może uratować życie. – mówi Krzysztof Turowski, Naczelnik Jednostki OSP w Ślesinie.

* * *
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, jedna z nielicznych w Polsce fundacji familijnych. Powołana w 2004 roku przez córki i żonę Patrona organizacji, w hołdzie oraz z intencją kontynuacji dzieła życia zmarłego tragicznie w 1998 roku, polskiego lekarza specjalisty ortopedii i rehabilitacji, społecznika-wizjonera, który w socjalistycznej Polsce tworzył podstawy współczesnego systemu rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Każdego roku Fundacja PODAJ DALEJ otacza bezpośrednią opieką ponad 250 osób z niepełnosprawnościami (dzieci i dorosłych) stwarzając im warunki do godnego, niezależnego życia. Fundacja współpracuje z instytucjami, firmami komercyjnymi i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą realizując kilkanaście projektów ciągłych, m.in. naukę samodzielności życiowej w tzw. mieszkaniach treningowych, terapię i rehabilitację (także poprzez sport- m.in. koszykówkę, paralotniarstwo i szybownictwo na wózkach), rozwijanie talentów artystycznych.
Fundacja PODAJ DALEJ walczy z barierami architektonicznymi oraz szkoli wolontariuszy, asystentów osób niepełnosprawnych, urzędników i nauczycieli.
Fundacja organizuje także kolonie rehabilitacyjno-integracyjne z nauką samodzielności dla dzieci z niepełnosprawnościami (kolonie „Małych Odkrywców”).
Największym projektem Fundacji jest obecnie budowa w Wąsoszach pod Koninem OSADY JANASZKOWO – nowoczesnego kompleksu rehabilitacyjno-mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami.
Od 2022 roku, Fundacja aktywnie wspiera niepełnosprawnych uchodźców i ich bliskich z objętej wojną Ukrainy (obecnie blisko 60. osób).

Dodatkowe źródła informacji o Fundacji:
www.facebook.com/FundacjaPodajDalejwww.instagram.com/fundacjapodajdalej,

www.youtube.com/PodajDalejFundacjahttps://podajdalej.org.plhttp://osadajanaszkowo.pl 

Zobacz galerię…

Info i fot. Fundacja PODAJ DALEJ

Data publikacji: 17.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również