Wyrównanie emerytur EWK ponownie odłożone

Wyrównanie emerytur EWK ponownie odłożone

Nowelizacja ustawy dotycząca wcześniejszych emerytur pobieranych przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami miała wejść w życie od 1 stycznia br., jednak prace nad nią po raz kolejny zostały odłożone na miesiąc.

Miała ona na celu przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy obecną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego (1583 zł), a emeryturą EWK w znacznie niższej kwocie netto, np.902 zł. W 2019 r. operacja wyrównania tych świadczeń według szacunków wyniosłaby ok. 177,5 mln zł.

Miał to być to jeden z programów finansowany już w tym roku w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o czym zapewnił na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji 17 stycznia 2019 r. Michał Pelczarski, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wcześniejsza emerytura EWK przysługuje osobom, które przed laty przeszły na nią w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym stałej opieki.

Według danych z ZUS maleje liczba osób pobierających emeryturę EWK. W 2018 r. pobierało ją 34,6 tys. osób, a liczba osób, których emerytura była niższa niż świadczenie pielęgnacyjne wynosiła 28,3 tys. osób.

24 stycznia na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senator sprawozdawca Łukasz Mikołajczyk (PiS) wniósł o odroczenie prac nad tym projektem m.in. z powodu konieczności przeprowadzenia całościowej reformy orzecznictwa. Ponadto należy uwzględnić także inne grupy, np. rencistów którzy także opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem i mają niższe świadczenia.

Poza tym, według przedstawiciela MRPiPS, wprowadzenie tej regulacji pogłębiłoby różnicowanie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, czemu sprzeciwia się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r.

Senatorowie opozycji uważają, że założenia ustawy są złe. Powinny one zawierać odrębne świadczenie a nie dotyczyć świadczenia wyrównawczego. Jednocześnie uważają, że prace nie powinny być odraczane. Wg opozycji rząd unika systemowych rozwiązać, przede wszystkim nie realizuje wyroku TK oraz odrzucił bez kierowania do komisji wypracowaną w Senacie propozycję wprowadzenia czeku opiekuńczego.

kat/ rhr/
Data publikacji: 30.01.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również